Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri de medic dentist, inclusiv măsurile destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii
Număr celex: 31978L0686

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 24 august 1978

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 25 iulie 1978
privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor
titluri de medic dentist, inclusiv măsurile destinate să faciliteze
exercitarea efectivă a dreptului de stabilire
și a libertății de a presta servicii
(78/686/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49, 57, 66 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât, în aplicarea Tratatului, de la sfârșitul perioadei de tranziție este interzis orice tratament discriminatoriu pe baza naționalității în ceea ce privește stabilirea și prestarea de servicii; întrucât principiul unui astfel de tratament pe baza naționalității se aplică în special eliberării oricărei autorizații necesare pentru a practica profesia de medic dentist, precum și înscrierii sau afilierii la organizații sau organisme profesionale;

întrucât pare totuși indicat să se prevadă anumite dispoziții pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către medicii dentiști;

___________

1 JO C 101, 04.08.1970, p. 19.

2 JO C 36, 28.03.1970, p. 17.

întrucât, în aplicarea Tratatului, statele membre au obligația de a nu acorda nici un fel de asistență care ar putea să denatureze condițiile de stabilire;

întrucât art. 57 alin. (1) din Tratat prevede adoptarea de directive privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri; întrucât scopul prezentei directive este recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor titluri de medic dentist, care să permită accesul și exercitarea de activități în domeniul stomatologiei și recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor titluri de medic specialist în stomatologie;

întrucât, în ceea ce privește formarea medicilor specialiști în stomatologie, este necesară recunoașterea reciprocă a titlurilor de formare, în cazul în care aceste titluri, deși nu reprezintă o condiție pentru accesul la activitățile de medic specialist în stomatologie, constituie totuși o condiție pentru utilizarea titlului de specialist;

întrucât, având în vedere divergențele existente în prezent între statele membre în ceea ce privește numărul de specializări în stomatologie și modalitățile sau durata cursurilor de formare, este necesar să se prevadă anumite dispoziții de coordonare pentru a da posibilitatea statelor membre să treacă la recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri; întrucât această coordonare este realizată de Directiva Consiliului 78/687/CEE din 25 august 1978 privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la activitățile medicilor dentiști 1;

întrucât, deoarece procedura de coordonare menționată mai sus nu a avut ca scop armonizarea tuturor dispozițiilor statelor membre privind formarea medicilor specialiști în stomatologie, este totuși adecvat să se treacă la recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri care nu sunt comune tuturor statelor membre, fără a exclude posibilitatea unei armonizări ulterioare în acest domeniu; întrucât s-a considerat, în acest sens, că recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri de medic specialist în stomatologie trebuie restrânsă la acele state membre în care aceste specializări sunt cunoscute;

întrucât, în ceea ce privește utilizarea titlurilor de formare, deoarece o directivă privind recunoașterea reciprocă a diplomelor nu implică în mod necesar echivalarea materială a formărilor menționate de aceste diplome, utilizarea acestor titluri ar trebui autorizată numai în limba statului membru de origine sau de proveniență;

întrucât, pentru a facilita aplicarea prezentei directive de către administrațiile naționale, statele membre pot prevedea ca beneficiarii care îndeplinesc condițiile de formare impuse de aceasta să prezinte, pe lângă titlurile de formare, un certificat de la autoritățile competente din țara sa de origine sau de proveniență, care să ateste că aceste titluri sunt cele vizate de prezenta directivă;

întrucât, în cazul prestării de servicii, cerința referitoare la înscrierea sau afilierea la organizații sau organisme profesionale, care are legătură cu caracterul stabil și permanent al activității exercitate în statul membru gazdă, ar constitui în mod cert un obstacol pentru prestator, dat fiind caracterul temporar al activității sale; întrucât, prin urmare, această cerință trebuie eliminată; întrucât, cu toate acestea, în această eventualitate, trebuie asigurat controlul disciplinei profesionale care ține de competența acestor organizații sau organisme profesionale; întrucât, în acest scop și sub rezerva aplicării art. 62 din Tratat, este necesar să se prevadă posibilitatea de a impune beneficiarului obligația de a notifica prestarea de servicii autorității competente din statul membru gazdă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...