Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă (a șaptea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31990L0679

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 31 decembrie 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 90/679/CEE
din 26 noiembrie 1990
privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la agenți biologici la locul de muncă
(a șaptea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1)
din Directiva 89/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirea condițiilor de lucru, în vederea garantării unei mai bune protecții a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât articolul menționat anterior prevede ca aceste directive să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Rezoluția Consiliului din 27 februarie 1984 privind al doilea program de acțiune al Comunităților Europene în domeniul securității și sănătății la locul de muncă4 prevede elaborarea de măsuri de protecție a lucrătorilor expuși la agenți nocivi;

întrucât informarea din partea Comisiei, asupra programului său în domeniul securității, igienei și sănătății la locul de muncă5, prevede adoptarea de directive vizând asigurarea securității și sănătății lucrătorilor;

întrucât, pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, se impune respectarea unor cerințe minime vizând garantarea unui nivel mai bun de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în timpul activității;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor de încurajare a îmbunătățirilor în domeniul sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă6; întrucât prevederile acestei directive se aplică în întregime expunerii lucrătorilor la agenți biologici, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive și/sau specifice incluse în prezenta directivă;

întrucât cunoașterea mai precisă a riscurilor legate de supunerea la agenți biologici la locul de muncă poate fi obținută prin întocmirea unor liste;

întrucât angajatorii trebuie să fie la curent cu progresele tehnologice în vederea îmbunătățirii protecției sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât trebuie luate măsuri preventive pentru a asigura protecția sănătății și securității lucrătorilor expuși la agenți biologici;

întrucât prezenta directivă constituie un element concret al realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

întrucât, în conformitate cu Decizia 74/325/CEE7, Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă este consultat de Comisie în vederea elaborării de propuneri în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...