Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 642/1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de natură vegetală, inclusiv fructe și legume
Număr celex: 31990L0642

Modificări (...)

În vigoare de la 14 decembrie 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 27 noiembrie 1990
de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide
din și de pe anumite produse de natură vegetală,
inclusiv fructe și legume
(90/642/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât producția agricolă ocupă un rol important în Comunitate;

întrucât recolta acestei producții este afectată în mod continuu de organisme dăunătoare și buruieni;

întrucât este esențială protecția plantelor și a produselor din plante împotriva organismelor menționate, nu numai pentru prevenirea diminuării recoltei și degradării produselor, dar și pentru creșterea productivității agricole;

întrucât una din cele mai importante metode de protecție a plantelor și produselor din plante de efectele organismelor dăunătoare constă în utilizarea pesticidelor chimice; întrucât, cu toate acestea, ar trebui să se stabilească conținuturi maxime obligatorii la un nivel compatibil cu o bună practică agricolă;

întrucât, cu toate acestea, pesticidele menționate nu au numai un efect favorabil asupra producției agricole, deoarece acestea sunt în general substanțe sau preparate toxice cu efecte secundare periculoase;

întrucât un număr mare din pesticidele menționate și din produsele metabolizate sau de descompunere ale acestora pot avea efecte dăunătoare asupra consumatorilor de produse vegetale; întrucât pesticidele respective nu ar trebui să se utilizeze în situațiile în care prezintă un risc pentru sănătatea oamenilor sau animalelor și pentru mediul înconjurător;

întrucât Comunitatea ar trebui să încurajeze utilizarea metodelor alternative de agricultură ecologică;

întrucât Directiva 76/895CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume4, modificată ultima dată de Directiva 89/186/CEE5, stabilește conținuturile maxime pentru reziduurile în cauză și asigură libera circulație în Comunitate a produselor al căror conținut de reziduuri de pesticide nu depășește valorile maxime respective; întrucât, cu toate acestea, directiva în cauză permite statelor membre să aprobe introducerea în circulație, pe propriile teritorii, a produselor ce conțin reziduuri de pesticide în cantități mai mari decât limitele maxime, în cazul în care acestea consideră că acest lucru este justificat;

întrucât această ultimă dispoziție stă, în unele cazuri, la baza menținerii diferențelor dintre statele membre cu privire la conținuturile maxime admise pentru reziduurile de pesticide respective, care poate să faciliteze apariția barierelor comerciale și astfel să împiedice libera circulație a mărfurilor în cadrul Comunității; întrucât, în vederea realizării pieței unice în 1992, obstacolele menționate ar trebui eliminate;

întrucât din aceste motive, ar trebui retrasă posibilitatea statelor membre de a aproba conținuturi mai mari și ar trebui să se stabilească conținuturi maxime, obligatorii în toate statele membre pentru anumite substanțele active din și de pe fructe și legume, care trebuie să fie respectate la introducerea în circulație a produselor respective;

întrucât, tot în vederea asigurării liberei circulații a mărfurilor în cadrul Comunității, ar trebui, de asemenea, să se stabilească conținuturi maxime obligatorii pentru anumite pesticide din și de pe alte produse de origine vegetală;

întrucât, în afară de aceasta, respectarea conținuturilor maxime garantează libera circulația a produselor și protecția corespunzătoare a sănătății consumatorilor și animalelor;

întrucât, cu toate acestea, determinarea conținuturilor maxime obligatorii pentru reziduurilor de pesticide necesită studii tehnice îndelungate, astfel încât aceste conținuturi nu se pot impune imediat reziduurilor de pesticide reglementate de Directiva 76/895/CEE;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...