Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind tranzitul de energie electrică prin rețele de transport (90/547/CEE)
Număr celex: 31990L0547

Modificări (...)

În vigoare de la 13 noiembrie 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 29 octombrie 1990
privind tranzitul de energie electrică prin rețele de transport
(90/547/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

în cooperare cu Parlamentul European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât este necesar să se adopte măsuri în vederea instituirii progresive a pieței interne în decursul unei perioade ce expiră la 31 decembrie 1992; întrucât Consiliul European a recunoscut, în cadrul reuniunilor sale succesive, în special la Rhodos, necesitatea unei piețe interne unice în domeniul energiei și întrucât realizarea pieței interne, în special în sectorul energiei electrice, va facilita dezvoltarea ulterioară a obiectivelor energetice ale Comunității;

întrucât realizarea pieței interne unice implică existența unui grad mai mare de integrare a pieței europene de energie; întrucât energia electrică este o componentă esențială a balanței energetice a Comunității;

întrucât realizarea pieței interne de energie, în special în sectorul energiei electrice, trebuie să ia în considerare obiectivul coeziunii economice și sociale, mai concret să garanteze furnizarea optimă de energie electrică tuturor cetățenilor din toate regiunile Comunității, în scopul îmbunătățirii și armonizării condițiilor de viață și a bazelor dezvoltării, în special în regiunile cele mai defavorizate;

întrucât politica energetică, mai mult decât orice altă măsură care contribuie la realizarea pieței interne, nu trebuie să fie aplicată doar în scopul reducerii costurilor și menținerii concurenței, ci trebuie să ia în considerare și nevoia de asigurare a siguranței furnizării și a compatibilității cu mediul a metodelor de producere a energiei;

întrucât, pentru atingerea acestui obiectiv, trebuie să se țină seama de caracteristicile specifice ale sectorului energiei electrice;

întrucât tranzacțiile comerciale dintre rețelele de energie electrică de înaltă tensiune din Europa se intensifică an de an; întrucât coordonarea construirii și exploatării interconexiunilor necesare pentru aceste tranzacții comerciale va duce la îmbunătățirea siguranței furnizării energiei electrice în Comunitatea Europeană și la reducerea costurilor;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...