Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la activitățile asistenților medicali generaliști (77/453/CEE)
Număr celex: 31977L0453

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 15 iulie 1977

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 27 iunie 1977

privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau
administrative referitoare la activitățile asistenților
medicali generaliști (77/453/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49, 57, 66 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

întrucât în vederea recunoașterii reciproce a diplomelor, certificatelor și a altor calificări oficiale ale asistenților medicali generaliști, prevăzute în Directiva Consiliului 77/452/CEE(3), caracterul comparabil al cursurilor de formare din statele membre permite ca în acest domeniu coordonarea să se limiteze la cerința ca standardele minime să fie respectate, ceea ce lasă statelor membre libertatea de organizare a procesului de învățământ;

întrucât coordonarea prevăzută de prezenta directivă nu exclude altă coordonare ulterioară;

întrucât coordonarea prevăzută de prezenta directivă include formarea profesională a asistenților medicali generaliști; întrucât în ceea ce privește formarea, majoritatea statelor membre nu fac diferența, în momentul de față, între asistenții salariați și cei care desfășoară activități independente; întrucât, pentru a încuraja cât de mult posibil libera circulație a membrilor acestei profesiuni în cadrul Comunității, apare, în consecință, necesitatea de a extinde aplicarea prezentei directive la asistenții generaliști salariați;

___________

(1) JO C 65, 05.06.1970, p. 12.

(2) JO C 108, 26.08.1970, p. 23.

(3) Vezi pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

1. Statele membre acordă diplome, certificate și alte calificări oficiale de asistent medical generalist, după cum se menționează în art. 3 din Directiva 77/452/CEE, cu condiția să fi reușit la examenul care garantează că pe durata formării persoana în cauză și-a însușit:

(a) cunoștințele corespunzătoare despre științele pe care se bazează pregătirea sanitară generală, inclusiv înțelegerea satisfăcătoare a structurii, funcțiilor psihologice și comportamentului bolnavilor și persoanelor sănătoase și a legăturii dintre starea de sănătate și mediul fizic și social al ființei umane;

(b) cunoștințe satisfăcătoare despre natura și etica profesiei și a principiilor generale de sănătate și îngrijire;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...