Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni (a șasea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31990L0394

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iulie 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 90/394/CEE
din 28 iunie 1990
privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni
(a șasea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1)
din Directiva 89/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru siguranță, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirea condițiilor de lucru, în vederea garantării unei mai bune protecții a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât articolul menționat anterior prevede ca aceste directive să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Rezoluția Consiliului din 27 februarie 1984 privind al doilea program de acțiune al Comunităților Europene în domeniul securității și sănătății la locul de muncă4 prevede elaborarea de măsuri de protecție a lucrătorilor expuși la agenți cancerigeni;

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său referitor la securitate, igienă și sănătate la locul de muncă5 prevede adoptarea unor directive care să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor;

întrucât, pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, se impune respectarea unor cerințe minime vizând garantarea unui nivel mai bun de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni în timpul activității;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor de încurajare a îmbunătățirilor în domeniul sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă6; întrucât prevederile acestei directive se aplică în întregime expunerii lucrătorilor la agenți biologici, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive și/sau specifice incluse în prezenta directivă;

întrucât Directiva Consiliului 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind armonizarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor nocive7 (7), modificată și completată ultima dată de Directiva 88/379/CEE8, conține o listă a substanțelor nocive și detalii cu privire la procedurile de clasificare și etichetare pentru fiecare substanță;

întrucât Directiva Consiliului 88/379/CEE din 7 iunie 1988 privind armonizarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor nocive9, modificată și completată ultima dată de Directiva 89/178/CEE10, conține detalii referitoare la procedurile de clasificare și etichetare privind astfel de preparate;

întrucât planul de acțiune pe perioada 1987-1989 adoptat în cadrul programului "Europa împotriva cancerului" prevede susținerea studiilor europene referitoare la posibile riscuri cancerigene datorate anumitor substanțe chimice;

întrucât, deși cunoștințele actuale nu permit stabilirea unui nivel sub care riscurile pentru sănătate încetează să existe, reducerea expunerii la agenți cancerigeni va diminua totuși aceste riscuri;

întrucât, în scopul de a contribui la reducerea acestor riscuri, ar trebui totuși stabilite valori limită și adoptate prevederi conexe referitoare la toți agenții cancerigeni pentru care există informații, inclusiv date științifice și tehnice care să permită acest lucru;

întrucât trebuie luate măsuri preventive pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor expuși unor agenți cancerigeni;

întrucât prezenta directivă stabilește cerințe specifice expunerii la agenți cancerigeni;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...