Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind dreptul de rezidență al studenților (90/366/CEE)
Număr celex: 31990L0366

Modificări (...)

În vigoare de la 13 iulie 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 28 iunie 1990
privind dreptul de rezidență al studenților
(90/366/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 235,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 3 lit. (c) din Tratat prevede că activitățile Comunității includ, așa cum a fost prevăzut în Tratat, îndepărtarea obstacolelor în calea liberei circulații a persoanelor, între statele membre;

întrucât art. 8a din Tratat prevede că piața internă trebuie realizată până la 31 decembrie 1992; întrucât piața internă conține o zonă fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor este asigurată în conformitate cu prevederile Tratatului;

întrucât, așa cum a hotărât Curtea de Justiție, articolele 128 și 7 din Tratat interzic orice discriminare între resortisanții statelor membre, referitor la accesul la formarea profesională în cadrul Comunității;

întrucât dreptul de rezidență pentru studenți formează o parte integrantă a unui set de măsuri în acest sens, având scopul de a promova formarea profesională;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...