Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind dreptul de ședere (90/364/CEE)
Număr celex: 31990L0364

Modificări (...)

În vigoare de la 13 iulie 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 28 iunie 1990
privind dreptul de ședere
(90/364/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 235,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 3 lit. (c) din Tratat prevede că acțiunea Comunității cuprinde, în condițiile prevăzute în Tratat, eliminarea barierelor privind libera circulație a persoanelor între statele membre;

întrucât art. 8 A din Tratat prevede că piața internă trebuie să fie stabilită cel mai târziu până la 31 decembrie 1992; întrucât piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne în cadrul căruia libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată potrivit dispozițiilor din Tratat;

întrucât dispozițiile naționale privind dreptul de ședere al resortisanților statelor membre întrun alt stat membru decât cel propriu trebuie să fie armonizate, pentru a garanta această liberă circulație;

întrucât beneficiarii dreptului de ședere nu trebuie să devină o povară pentru finanțele publice ale unui stat membru gazdă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...