Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind libertatea de acces la informații în domeniul mediului (90/313/CEE)
Număr celex: 31990L0313

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 23 iunie 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CEE
din 7 iunie 1990
privind libertatea de acces la informații în domeniul mediului
(90/313/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 130s,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

luând în considerare principiile și obiectivele definite de programele de acțiune ale Comunităților Europene în domeniul mediului din 19734, 19775 și 19836, în special programul de acțiune din 19877, în care se prevede, în special, conceperea "unor proceduri de îmbunătățire a accesului publicului la informația deținută de autoritățile responsabile în domeniul mediului";

întrucât Consiliul Comunităților Europene și reprezentanții guvernelor din statele membre, reuniți în cadrul Consiliului, au declarat în Rezoluția lor din 19 octombrie 1987 privind continuarea și punerea în aplicare a unei politici a Comunității Europene și a unui program de acțiune în domeniul mediului (1987 - 1992)8 că este important, în conformitate cu responsabilitățile respective ale Comunității și statelor membre, să se concentreze acțiunea comunitară asupra unor anumite domenii prioritare, printre care se numără un mai bun acces la informația despre mediu;

întrucât Parlamentul European a subliniat, în avizul său privind cel de-al patrulea program de acțiune al Comunităților Europene în domeniul mediului9, că "accesul la informația pentru toți trebuie făcut posibil printr-un program comunitar specific";

întrucât accesul la informația despre mediu deținută de autoritățile publice va îmbunătăți protecția mediului;

întrucât neconcordanțele dintre legislațiile în vigoare din statele membre privind accesul la informația despre mediu deținută de autoritățile publice poate crea inegalități în cadrul Comunității, în ceea ce privește accesul la informație și/sau condițiile de concurență;

întrucât este necesar să se garanteze oricărei persoane fizice sau juridice din cadrul Comunității accesul liber la informațiile disponibile în formă scrisă, vizuală și sonoră sau conținute într-o bază de date, deținute de autoritățile publice, cu privire la starea mediului, la activități și măsuri care afectează sau pot afecta în mod negativ mediul, precum și la cele destinate să îl protejeze;

întrucât, în anumite cazuri specifice și clar definite, s-ar putea justifica refuzul unei solicitări de informații cu privire la mediu;

întrucât un refuz din partea unei autorități publice de a prezenta informația solicitată trebuie să fie justificat;

întrucât solicitantul trebuie să aibă posibilitatea de a introduce recurs împotriva hotărârii autorității publice;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...