Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (a cincea directivă specială în sensul art. 16 alin. 1 din Directiva 87/391/CEE)
Număr celex: 31990L0270

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 21 iunie 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 90/270/CEE
din 29 mai 1990
privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (a cincea
directivă specială în sensul art. 16 alin. 1 din Directiva 87/391/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime de promovare a îmbunătățirii condițiilor de lucru, în vederea garantării unei mai bune protecții a securității și sănătății lucrătorilor;

întrucât articolul menționat anterior prevede ca aceste directive să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât comunicarea Comisiei privind programul său de securitate, igienă și sănătate la locul de muncă4 prevede adoptarea de măsuri cu privire la noile tehnologii; întrucât Consiliul a luat notă de aceasta în Rezoluția din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă5;

întrucât respectarea unor cerințe minime care să garanteze îmbunătățirea nivelului de securitate la posturile de lucru cu ecrane de vizualizare este esențială pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor respectivi;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor care promovează îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă6; întrucât prevederile directivei menționate se aplică în întregime în domeniul utilizării de către lucrători a echipamentelor cu ecran de vizualizare, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice incluse în prezenta directivă;

întrucât angajatorii au obligația de a se informa permanent asupra progreselor tehnologice și descoperirilor științifice în domeniul conceperii postului de lucru, care să le permită efectuarea de modificări necesare pentru a garanta îmbunătățirea nivelului de protecție a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât aspectele ergonomice sunt extrem de importante pentru un post de lucru având echipamente cu ecran de vizualizare.

întrucât prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

întrucât, în temeiul Deciziei Consiliului 74/325/CEE7, Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă este consultat de către Comisie în vederea elaborării propunerilor în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 113, 29.04.1988, p. 7 și JO C 130, 26.05.1989, p. 5.

2 JO C 12, 16.01.1989, p. 92 și JO C 113, 07.05.1990.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...