Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri, în special dorso-lombare, pentru lucrători (a patra directivă individuală în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE) (90/269/CEE)
Număr celex: 31990L0269

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 21 iunie 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 29 mai 1990
privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru
manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri, în
special dorso-lombare, pentru lucrători (a patra directivă individuală
în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
(90/269/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

___________

1 JO C 117, 4.5.1988, p. 8.

2 JO C 326, 19.12.1988, p. 137 și JO C 96, 17.4.1990, p. 82.

3 JO C 318, 12.12.1988, p.37.

întrucât art. 118a din Tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a promova îmbunătățirea, în special, a mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de protecție a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât, în conformitate cu articolul menționat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar împiedica crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său în domeniul securității, igienei și sănătății la locul de muncă4 prevede adoptarea de directive menite să garanteze sănătatea și securitatea lucrătorilor;

întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă5, a luat act de intenția Comisiei de a prezenta Consiliului, în termenul cel mai scurt, o directivă privind protecția împotriva riscurilor pe care le prezintă manipularea manuală a încărcăturilor grele;

___________

4 JO C 28, 3.2.1988, p. 3.

5 JO C 28, 3.2.1988, p. 1.

întrucât respectarea cerințelor minime destinate să garanteze un nivel mai bun de securitate și de sănătate la locul de muncă constituie un imperativ pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor;

întrucât prezenta directivă este o directivă individuală în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă1; întrucât, prin urmare, dispozițiile directivei menționate se aplică în întregime în domeniul manipulării manuale a încărcăturilor care prezintă riscuri, în special dorso-lombare, pentru lucrători, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice conținute în prezenta directivă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...