Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 249/1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați
Număr celex: 31977L0249

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 26 martie 1977

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 22 martie 1977
de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta
servicii de către avocați (77/249/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 57 și 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât, în aplicarea Tratatului, de la sfârșitul perioadei de tranziție este interzisă orice restricție în ceea ce privește prestarea de servicii pe baza naționalității sau a condițiilor de rezidență;

întrucât prezenta directivă se referă numai la măsurile destinate să faciliteze exercitarea efectivă a activităților de avocat prin prestare de servicii; întrucât vor fi necesare măsuri mai elaborate pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire;

întrucât exercitarea efectivă a activităților de avocat prin prestare de servicii presupune recunoașterea ca avocați de către statul membru gazdă a acelor persoane care exercită această profesie în diferite state membre;

întrucât, deoarece prezenta directivă se referă numai la prestarea de servicii și nu conține dispoziții privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, beneficiarul directivei va utiliza titlul profesional din statul membru în care s-a stabilit, denumit în continuare "statul membru de proveniență",

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...