Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind armonizarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative ale statelor membre privind conținutul maxim de gudron al țigaretelor (90/239/CEE)
Număr celex: 31990L0239

Modificări (...)

În vigoare de la 30 mai 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 17 mai 1990
privind armonizarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor
administrative ale statelor membre privind conținutul
maxim de gudron al țigaretelor
(90/239/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât există diferențe între legile, reglementările și dispozițiile administrative ale statelor membre privind limitarea conținutului maxim de gudron al țigaretelor; întrucât aceste diferențe pot constitui bariere în calea comerțului și pot împiedica constituirea și funcționarea pieței interne;

întrucât aceste obstacole trebuie, prin urmare, să fie eliminate și întrucât, în acest scop, comercializarea și libera circulație a țigaretelor trebuie să facă obiectul unor reglementări comune privind conținutul maxim de gudron;

întrucât aceste reglementări comune trebuie să ia în considerare protecția sănătății publice;

întrucât cu cât conținutul de gudron al tutunului fumat este mai mare, cu atât crește riscul cancerului pulmonar și întrucât Consiliul European întrunit la Milano, pe 28 și 29 iunie 1985, a subliniat importanța lansării unui program european de acțiune împotriva cancerului;

întrucât, în Rezoluția din 7 iulie 1986 (4), Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului au considerat că măsurile de combatere a fumatului reprezintă o prioritate;

întrucât aplicarea prezentei directive ar trebui să prevadă stabilirea unor termene, care să permită, pe de o parte, finalizarea, cu un grad minim de eficiență a procesului de trecere la alte sortimente, care a început deja, și adaptarea consumatorilor și a fabricanților la un conținut mai redus de gudron, pe de altă parte;

întrucât prezenta directivă cuprinde dispoziții ce urmează să fie revizuite pe baza experienței dobândite și a progresului tehnicilor și cunoștințelor medicale în acest domeniu, obiectivul fiind acela de a se realiza o mai mare protecție a indivizilor;

întrucât fumătorii trebuie să fie întotdeauna conștienți că toate țigaretele sunt dăunătoare pentru sănătate; întrucât este mult mai de dorit ca ei să renunțe la fumat decât să treacă la țigarete cu un conținut redus de gudron;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...