Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civile pentru pagubele produse de autovehicule (90/232/CEE)
Număr celex: 31990L0232

Modificări (...), Jurisprudență

În vigoare de la 19 mai 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

A TREIA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
din 14 mai 1990
privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la
asigurarea de răspundere civile pentru pagubele produse
de autovehicule
(90/232/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în colaborare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, prin Directiva 72/166/CEE (4), modificată ultima dată prin Directiva 84/5/CEE (5), Consiliul a adoptat dispoziții privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule și la respectarea obligației de a asigura această răspundere;

întrucât art. 3 din Directiva 72/166/CEE impune ca fiecare stat membru să ia toate măsurile necesare astfel încât răspunderea civilă pentru pagubele produse de autovehiculele aflate, în mod obișnuit, pe teritoriul lor să fie acoperită printr-o asigurare; întrucât daunele acoperite de o astfel de asigurare, precum și termenii și condițiile acesteia, ar trebui stabilite prin aceste măsuri,

întrucât Directiva 84/5/CEE, modificată ultima dată prin Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, a redus considerabil diferențele între nivelul și conținutul asigurării obligatorii de răspundere civilă în statele membre; întrucât există încă diferențe semnificative în ceea ce privește acoperirea oferită prin asigurare;

întrucât victimelor accidentelor cauzate de autovehicule ar trebui să li se garanteze un tratament comparabil, indiferent de locul în care are loc accidentul pe teritoriul Comunității;

întrucât există îndeosebi diferențe în asigurarea obligatorie pentru pasagerii autovehiculelor în unele state membre; întrucât, pentru a putea proteja această categorie deosebit de vulnerabilă de victime potențial, astfel de diferențe ar trebui eliminate;

întrucât ar trebui eliminată orice incertitudine în legătură cu aplicarea primei liniuțe de la art. 2 alin. (2) din Directiva 72/166/CEE; întrucât toate polițele de asigurare auto obligatorie trebuie să acopere întreg teritoriul Comunității;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...