Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic (90/219/CEE)
Număr celex: 31990L0219

Modificări (...)

În vigoare de la 08 mai 1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 23 aprilie 1990
privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic
(90/219/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 130s,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, potrivit Tratatului, acțiunile întreprinse de Comunitate în domeniul mediului se bazează pe principiul acțiunii preventive și au ca obiectiv conservarea, protecția și îmbunătătțirea mediului, precum și protecția sănătății umane;

întrucât, potrivit Rezoluției Consiliului din 19 octombrie 1987 (4) privind al patrulea Program de acțiune al Comunităților Europene în domeniul mediului, măsurile referitoare la evaluarea și utilizarea optimă a biotehnologiei în domeniul mediului constituie o arie prioritară asupra căreia trebuie să se concentreze acțiunile Comunității;

întrucât dezvoltarea biotehnologiei poate contribui la expansiunea economică a statelor membre; întrucât acest lucru presupune faptul că microorganismele modificate genetic vor fi utilizate în operațiuni de tipuri și amplitudini diverse;

întrucât utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic trebuie să se desfășoare astfel încât să limiteze posibilele consecințe negative pe care acestea le pot avea asupra sănătății umane și a mediului, acordându-se o atenție corespunzătoare prevenirii accidentelor și controlului reziduurilor;

întrucât microorganismele eliberate în mediul unui stat membru în cursul utilizării lor limitate se pot reproduce și răspândi în afara frontierelor naționale, afectând, în acest fel, alte state membre;

întrucât, în vederea dezvoltării în siguranță a biotehnologiei în întreaga Comunitate, este necesară stabilirea de măsuri comune pentru evaluarea și reducerea riscurilor potențiale survenite pe parcursul tuturor operațiunilor care implică utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, precum și stabilirea condițiilor corespunzătoare de utilizare;

întrucât natura și gradul exact al riscurilor legate de microorganismele modificate genetic nu sunt încă pe deplin cunoscute, iar riscurile implicate trebuie să fie evaluate de la caz la caz; întrucât, în vederea evaluării riscurilor la adresa sănătății umane și a mediului, este necesară definirea cerințelor impuse pentru această evaluare;

întrucât microorganismele modificate genetic trebuie să fie clasificate în raport cu riscurile pe care le prezintă; întrucât este necesară stabilirea unor criterii în acest scop; întrucât trebuie să se acorde o deosebită atenție operațiunilor în cursul cărora sunt utilizate microorganisme modificate genetic mai periculoase;

întrucât pe parcursul diferitelor faze ale unei operațiuni trebuie aplicate măsuri corespunzătoare de limitare, pentru ținerea sub control a emisiilor și prevenirea accidentelor;

întrucât orice persoană, înainte de a întreprinde pentru prima dată utilizarea limitată a unui microorganism modificat genetic într-o anumită instalație, trebuie să înainteze o înștiințare autorității competente pentru ca aceasta să se poată asigura că instalația propusă este corespunzătoare pentru desfășurarea activității respective într-o manieră ce nu prezintă vreun pericol pentru sănătatea umană și mediu;

întrucât este necesară, de asemenea, stabilirea unor proceduri corespunzătoare pentru anunțarea de la caz la caz a operațiunilor specifice ce comportă utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, ținând cont de gradul de risc implicat;

întrucât, în cazul operațiunilor care comportă un înalt grad de risc, este necesar acordul autorității competente;

întrucât se poate considera că se cuvine ca publicul să fie consultat cu privire la utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...