Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la conținutul în plumb al benzinei
Număr celex: 31985L0210

Modificări (...)

În vigoare de la 03 aprilie 1985

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 85/210/CEE
din 20 martie 1985
privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la
conținutul în plumb al benzinei

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât protecția și îmbunătățirea sănătății publice și a mediului constituie, în prezent și în viitor, una din preocupările majore ale tuturor țărilor industrializate și întrucât efectele poluării cu substanțele emise de gazele de eșapament ale vehiculelor asupra sănătății publice și a mediului trebuie să fie considerate grave, din cauza intensificării permanente a traficului auto;

întrucât Directiva Consiliului 78/611/CEE din 29 iunie 1978 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la conținutul în plumb al benzinei4 a fixat un conținut maxim autorizat în compuși cu plumb ai benzinei cuprins între 0,40 și 0,15 g/l;

întrucât cel de-al treilea program de acțiune în domeniul mediului, ale cărui orientări generale au fost aprobate de către Consiliu, prin Rezoluția din 7 februarie 19835, prevede continuarea eforturilor vizând reducerea considerabilă a nivelurilor actuale de poluare provocate de gazele de eșapament;

întrucât neconcordanțele actuale sau viitoare din legislațiile statelor membre privind compoziția benzinei, în special dispozițiile referitoare la limitarea conținutului în plumb și al conținutului de benzen al benzinei pentru vehiculele cu motor pot avea o repercusiune directă asupra funcționării pieței comune;

întrucât tehnica de rafinare permite scăderea conținutului în plumb al benzinei cu plumb la 0,15 g Pb/l fără a cauza efecte nedorite asupra calității benzinei;

întrucât diminuarea și, în final, eliminarea plumbului din benzină va îmbunătăți protecția sănătății populației, îndeosebi în zonele cu trafic intens; întrucât introducerea timpurie a benzinei fără plumb este, de asemenea, de dorit pentru a permite, dacă este cazul, aplicarea anumitor tehnologii antipoluare, vizând reducerea radicală a poluanților emiși de vehiculele cu motor, în special a oxizilor de azot și a hidrocarburilor nearse;

întrucât, pentru o anumită perioadă de timp, benzina cu plumb trebuie să continue să fie disponibilă pe piața statelor membre în același timp cu benzina fără plumb, în așa mod încât să satisfacă exigențele unei părți importante a parcului auto existent, ținându-se cont de condițiile economice și tehnice existente;

întrucât, având în vedere importanța măsurilor de prevenire a efectelor nedorite asupra sănătății publice și a mediului, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea introducerii benzinei fără plumb pe piață înaintea datei obligatorii prescrise pentru întreaga Comunitate;

întrucât protecția sănătății publice necesită, de asemenea, o limitare a conținutului de benzen din benzină;

întrucât este necesară garantarea calității benzinei "super" fără plumb, exprimată în cifre minimale octanice research (COR) și cifre octanice motor (COM) în scopul de a asigura o funcționare satisfăcătoare a vehiculelor cu motor concepute pentru a fi alimentate cu benzină de acest tip în întreaga Comunitate;

întrucât este necesar ca o altă benzină fără plumb, zisă "normală", având cifrele octanice inferioare să poată fi comercializată;

întrucât plumbul nu este decât un aditiv al benzinei și întrucât diminuarea sau eliminarea plumbului nu trebuie să aibă ca efect mărirea într-un mod semnificativ a concentrației altor poluanți conținuți în gazele de eșapament ale vehiculelor cu motor ca urmare a modificărilor aduse compoziției benzinei;

întrucât diminuarea conținutului în plumb, la fel ca și introducerea benzinei fără plumb la o dată fixă, nu trebuie să afecteze sub nici o formă libera circulație sau punerea pe piață a benzinelor în interiorul Comunității;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...