Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă (76/207/CEE)
Număr celex: 31976L0207

Modificări (...), Referințe (4), Reviste (6)

În vigoare de la 14 februarie 1976

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 9 februarie 1976
privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați
și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare
și promovare profesională și condițiile de muncă
(76/207/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2),

întrucât, în Rezoluția sa din 21 ianuarie 1974 privind un program de acțiune socială3), Consiliul a inclus printre priorități acțiuni în scopul asigurării egalității între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă, inclusiv remunerarea;

întrucât, în ceea ce privește remunerarea, Consiliul a adoptat, la 10 februarie 1975, Directiva 75/117/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor de sex masculin și de sex feminin4);

întrucât o acțiune a Comunității pare, de asemenea, necesară în vederea realizării principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și alte condiții de muncă; întrucât egalitatea de tratament între lucrătorii de sex masculin și de sex feminin constituie unul din obiectivele Comunității, în măsura în care trebuie promovată, între altele, armonizarea condițiilor de viață și de muncă pe calea progresului; întrucât Tratatul nu conferă competențele specifice necesare în acest scop;

întrucât definirea și aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament în domeniul securității sociale trebuie asigurate prin intermediul unor instrumente ulterioare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

1. Scopul prezentei directive îl reprezintă aplicarea în statele membre a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, inclusiv la promovare, și la formare profesională, precum și în ceea ce privește condițiile de muncă și, în condițiile prevăzute în alin. (2), securitatea socială. Acest principiu este denumit în continuare "principiul egalității de tratament".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...