Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind normele de calitate a aerului în privința dioxidului de azot (85/203/CEE)
Număr celex: 31985L0203

Modificări (...)

În vigoare de la 27 martie 1985

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 85/203/CEE
din 7 martie 1985
privind normele de calitate a aerului în privința dioxidului de azot
(85/203/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât programele de acțiune ale Comunităților Europene în domeniul mediului din 19734, 19775 și 19826 prevăd o acțiune prioritară împotriva dioxidului de azot în funcție de nocivitatea sa și ținând seama de starea cunoștințelor privind efectele sale asupra sănătății omului și asupra mediului;

întrucât informațiile tehnice și științifice sunt insuficiente pentru a permite Consiliului să adopte norme specifice pentru mediu în general și întrucât adoptarea de valori limită pentru protejarea sănătății umane contribuie, de asemenea, la protecția mediului;

întrucât neconcordanța dintre dispozițiile deja aplicabile sau în curs de pregătire în diferitele state membre în ceea ce privește dioxidul de azot conținut în aer poate crea condiții de concurență inegale și poate avea, de fapt, o incidență directă asupra funcționării pieței comune; întrucât ar trebui să se procedeze în acest domeniu la armonizarea legislațiilor, prevăzută la art. 100 din Tratatul CEE;

întrucât una dintre sarcinile esențiale ale Comunității este promovarea unei dezvoltări armonioase a activităților economice în ansamblul Comunității și o expansiune continuă și echilibrată, misiuni care nu pot fi concepute fără combaterea poluării și contaminării, nici fără ameliorarea calității vieții și a protecției mediului; întrucât forțele de acțiune necesare acestui scop nu sunt prevăzute de Tratatul CEE, trebuie să se recurgă la art. 235;

întrucât este necesar să se fixeze pentru dioxidul de azot o valoare limită care să nu fie depășită pe teritoriul statelor membre pe perioade determinate, în vederea protecției în special a sănătății și a mediului și întrucât această valoare trebuie să fie bazată pe rezultatele lucrărilor realizate în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în special pe relațiile doze-efecte stabilite pentru acest poluant;

întrucât există riscul ca această valoare limită să nu poată fi respectată în anumite zone, în ciuda măsurilor luate; întrucât statele membre pot beneficia de derogări limitate în timp, cu condiția să prezinte Comisiei planurile de ameliorare progresivă a calității aerului în aceste zone;

întrucât este foarte probabil ca, în curând, Consiliul să adopte un nou act juridic care să le permită statelor membre să impună valori limită ușor mai ridicate pentru gazele de eșapament ale vehiculelor cu motor;

întrucât măsurile luate în baza prezentei directive trebuie să fie realizabile din punct de vedere economic și compatibile cu o dezvoltare echilibrată;

întrucât dioxidul de azot intervine deopotrivă ca precursor în formarea oxidanților fotochimici care pot avea efecte nocive atât pentru om, cât și pentru mediu și întrucât o acțiune preventivă poate să contribuie la încetinirea formării lor;

întrucât este necesar să se instaleze stații de măsurare destinate să controleze respectarea valorii limită pentru dioxidul de azot și întrucât este de dorit ca aceste stații să măsoare de asemenea monoxidul de azot, care constituie o etapă intermediară în formarea dioxidului de azot;

întrucât, ținându-se cont de existența metodelor de analiză diferite în statele membre, este necesar să se permită, în anumite condiții, utilizarea unor metode de analiză altele decât metoda de referință prevăzută de directivă;

întrucât, pe lângă valoarea limită, ar trebui prevăzute niște valori orientative destinate să amelioreze protecția sănătății omului și să contribuie la protecția pe termen lung a mediului;

întrucât dezvoltarea ulterioară a metodei de referință pentru analiză figurând în prezenta directivă poate fi de dorit în temeiul progresului tehnic și științific realizat în domeniu; întrucât, pentru a facilita începerea lucrărilor esențiale acestui scop, este necesar să se prevadă o procedură instaurând o strânsă cooperare între statele membre și Comisie, în cadrul unui comitet pentru adaptarea la progresul tehnic și științific,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...