Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente de proprietăți ale persoanelor fizice dintr-un stat membru (83/183/CEE)
Număr celex: 31983L0183

Modificări (...)

În vigoare de la 23 aprilie 1983

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 28 martie 1983
privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente de
proprietăți ale persoanelor fizice dintr-un stat membru
(83/183/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 99

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât, pentru ca populația statelor membre să devină mai conștientă de existența Comunității Europene, trebuie adoptate măsuri suplimentare în beneficiul indivizilor, pentru a crea în Comunitate condiții similare cu cele de pe piața internă;

întrucât dificultățile privind impozitarea importului de proprietate privată de către persoane particulare dintr-un stat membru în altul împiedică circulația liberă a persoanelor în interiorul Comunității; întrucât, prin urmare, aceste dificultăți trebuie eliminate cât mai curând prin introducerea de scutiri de impozite;

întrucât scutirile de impozite în cauză se pot aplica doar importurilor de bunuri care nu sunt de natură comercială sau speculativă; întrucât, prin urmare, aplicarea scutirilor trebuie supusă unor limite și condiții,

___________

1 JO C 267, 21.11.1975, p. 11.

2 JO C 53, 08.03.1976, p. 39.

3 JO C 131, 12.06.1976, p. 49.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

TITLUL I PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 Domeniul de aplicare

(1) Fiecare stat membru scutește, conform condițiilor și în cazurile prevăzute în cele ce urmează, de impozitul pe cifra de afaceri, de accize și orice alte impozite pe consum care se aplică în mod normal proprietăților importul permanent al proprietății personale dintr-un alt stat membru de către persoane fizice.

(2) Taxele și impozitele specifice și/sau periodice legate de folosirea acestor proprietăți în interiorul țării, precum taxele de înregistrare a vehiculelor, taxele de drum și abonamentele TV nu sunt reglementate de prezenta directivă.

Articolul 2 Condiții privind proprietatea

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...