Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la accesul și exercitarea activităților de moașă (80/155/CEE)
Număr celex: 31980L0155

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 11 februarie 1980

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 21 ianuarie 1980
privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau
administrative referitoare la accesul și exercitarea
activităților de moașă
(80/155/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49, 57 și 66,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

___________

1 JO C 18, 12.02.1970, p. 1.

2 JO C 101, 04.08.1970, p. 26.

3 JO C 146, 11.12.1970, p. 17.

întrucât, în aplicarea art. 57 din Tratat, este necesară coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la accesul la și exercitarea activităților de moașă; întrucât este necesar, din motive de sănătate publică, să se tindă în cadrul Comunității spre o definire comună a domeniului de activitate a membrilor profesiei în cauză și a formării lor; întrucât, în acest sens, nu s-a considerat oportun să se impună un program de studii unificat pentru toate statele membre; întrucât, dimpotrivă, acestea ar trebui să beneficieze de totală libertate în organizarea procesului de învățământ; întrucât, în consecință, cea mai bună soluție este să se stabilească numai norme minime;

întrucât coordonarea prevăzută de prezenta directivă nu exclude totuși o coordonare ulterioară;

întrucât, în ceea ce privește formarea, majoritatea statelor membre nu fac în prezent distincția între moașele salariate și cele care exercită activități independente; întrucât, din acest motiv, apare necesitatea de a extinde aplicarea prezentei directive la moașele salariate,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

1. Statele membre condiționează accesul și exercitarea activităților de moașă cu titlurile menționate în art. 1 din Directiva 80/154/CEE4 de posesia unei diplome, a unui certificat sau a altui titlu în obstetrică, prevăzute în art. 3 din directiva menționată, care garantează că persoana respectivă a dobândit pe întreaga durată a perioadei de formare:

___________

4 Vezi pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(a) cunoștințe științifice corespunzătoare pe care se bazează activitatea de moașă, în special de obstetrică și ginecologie;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...