Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri de moașă, inclusiv măsurile destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii (80/154/CEE)
Număr celex: 1980L0154

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 11 februarie 1980

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 21 ianuarie 1980
privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor
și a altor titluri de moașă, inclusiv măsurile destinate să
faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și
a libertății de a presta servicii
(80/154/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49, 57 și 66,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

___________

1 JO C 18, 12.02.1970, p. 1.

2 JO C 101, 04.08.1970, p. 26.

3 JO C 146, 11.12.1970, p. 17.

întrucât, în aplicarea Tratatului, de la sfârșitul perioadei de tranziție este interzis orice tratament discriminatoriu pe baza naționalității în ceea ce privește stabilirea și prestarea de servicii; întrucât principiul unui astfel de tratament pe baza naționalității se aplică în special eliberării oricărei autorizații necesare pentru a practica profesia de moașă, precum și înscrierii sau afilierii la organizații sau organisme profesionale;

întrucât pare totuși indicat să se prevadă anumite dispoziții pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către moașă;

întrucât, în aplicarea Tratatului, statele membre au obligația de a nu acorda nici un fel de asistență care ar putea să denatureze condițiile de stabilire;

întrucât art. 57 alin. (1) din Tratat prevede adoptarea de directive privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri;

întrucât ar putea părea oportun ca, simultan cu recunoașterea reciprocă a diplomelor, să se ia măsuri de coordonare a condițiilor care reglementează formarea moașelor; întrucât această coordonare face obiectul Directivei 80/155/CEE4;

___________

4 Vezi pagina 8 din prezentul Jurnal Oficial.

întrucât, în statele membre, legea condiționează accesul și exercitarea activităților de moașă de posesia unei diplome de moașă;

întrucât, în ceea ce privește utilizarea titlurilor de formare, deoarece o directivă privind recunoașterea reciprocă a diplomelor nu implică în mod necesar echivalarea materială a formărilor menționate de aceste diplome, utilizarea acestor titluri ar trebui autorizată numai în limba statului membru de origine sau de proveniență;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...