Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind apropierea legislației statelor membre în domeniul concedierilor colective
Număr celex: 31975L0129

Modificări (...)

În vigoare de la 22 februarie 1975

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI nr. 75/129/CEE
din 17 februarie 1975
privind apropierea legislației statelor membre în domeniul
concedierilor colective

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât este importantă acordarea unei protecții sporite lucrătorilor în cazul concedierilor colective, luând însă în considerare și necesitatea unei dezvoltări economice și sociale echilibrate în cadrul Comunității;

întrucât, în ciuda unei convergențe din ce în ce mai mari, se mențin încă diferențe între prevederile în vigoare în statele membre ale Comunității în privința procedurilor și modalităților practice avute în vedere în cazul unor astfel de concedieri și a măsurilor destinate să atenueze consecințele concedierii asupra lucrătorilor;

întrucât aceste diferențe pot avea un efect direct asupra funcționării pieței comune;

întrucât Rezoluția Consiliului din 21 ianuarie 19743 privind programul de acțiune socială prevede o directivă referitoare la armonizarea legislației statelor membre în domeniul concedierilor colective;

întrucât această armonizare trebuie, prin urmare, să fie promovată în paralel cu menținerea progreselor deja realizate conform art. 117 din Tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I DEFINIȚII ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...