Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la taximetre (77/95/CEE)
Număr celex: 31977L0095

Modificări (...)

În vigoare de la 31 ianuarie 1977

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 21 decembrie 1976
privind armonizarea legislațiilor statelor membre
referitoare la taximetre
(77/95/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

întrucât, în statele membre, metodele de construire și metodele de verificare a taximetrelor sunt reglementate de dispoziții obligatorii diferite de la un stat membru la altul, fapt care împiedică efectuarea comerțului cu astfel de aparate; întrucât, prin urmare, este necesară armonizarea legislativă a dispozițiilor respective;

întrucât Directiva Consiliului 71/316/CEE din 26 iulie 1971, privind armonizarea legislației din statele membre în ceea ce privește dispozițiile comune referitoare la aparate de măsurare și metode de verificare metrologică(3), modificată de Actul de Aderare(4), a stabilit procedura CEE de aprobare de model și procedura CEE de verificare inițială; întrucât, conform aceleași Directive, se impune stabilirea cerințelor tehnice de fabricare și funcționare pe care taximetrele trebuie să le întrunească pentru a putea fi importate, comercializate și utilizate, după ce au fost supuse verificărilor obligatorii și după ce li s-au aplicat marcajele și inscripționările necesare,

___________

(1) JO C 7, 12.01.1976, p. 38.

(2) JO C 35, 16.02.1976, p. 12.

(3) JO L 202, 06.09.1971, p. 1.

(4) JO L 73, 27.03.1972, p. 14.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se aplică aparatelor de măsurat timpul și distanța, numite "taximetre".

Aceste aparate sunt definite la pct. 1.1. din anexa la prezentul document.

Articolul 2

Taximetrele cărora li se aplică marcajele și inscripțiile CEE sunt prezentate în anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...