Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale
Număr celex: 31979L0007

Modificări (...), Referințe (3), Reviste (1)

În vigoare de la 10 ianuarie 1979

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 79/7/CEE
din 19 decembrie 1978
privind aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament
între bărbați și femei în domeniul securității sociale

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 235,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 1 alin. (2) din Directiva Consiliului 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă4 prevede că, în vederea asigurării aplicării progresive a principiului egalității de tratament în domeniul securității sociale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, va adopta dispozițiile care definesc conținutul, domeniul și modalitățile de aplicare; întrucât Tratatul nu a prevăzut competențele specifice necesare în acest scop;

întrucât este necesară punerea în aplicare a principiului egalității de tratament în domeniul securității sociale în primul rând în regimurile legale care asigură protecția împotriva riscurilor de îmbolnăvire, invaliditate, bătrânețe, accident de muncă, boală profesională și șomaj, precum și în sistemul de asistență socială, în măsura în care acestea sunt destinate să completeze sau să suplinească regimurile menționate anterior;

întrucât aplicarea principiului egalității de tratament în domeniul securității sociale nu se opune dispozițiilor referitoare la protecția femeilor în caz de maternitate și că, în acest context, statele membre pot adopta, în favoarea femeilor, dispoziții specifice în vederea remedierii inegalităților existente,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul prezentei directive constă în aplicarea progresivă, în domeniul securității sociale și al altor elemente de protecție socială prevăzut în art. 3, a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale, denumit în continuare "principiul egalității de tratament".

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...