Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 1/2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0001

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 04 februarie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/1/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 18 ianuarie 2006
privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto
pentru transportul rutier de mărfuri (versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 84/647/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1984 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducător auto pentru transportul rutier de mărfuri3 a fost modificată substanțial4. În interesul clarității și raționalității, respectiva directivă trebuie codificată.

(2) Din punct de vedere macroeconomic, utilizarea vehiculelor închiriate permite, în anumite situații, o alocare optimă a resurselor prin limitarea utilizării în mod ineficient a factorilor de producție.

(3) Din punct de vedere microeconomic, această posibilitate aduce un element de flexibilitate organizării activităților de transport, mărind astfel productivitatea întreprinderilor vizate.

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre cu privire la limitele de timp pentru transpunerea în legislația națională a directivelor menționate în anexa I, partea B.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...