Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 144/2006 privind orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007-2013)
Număr celex: 32006D0144

Modificări (...)

În vigoare de la 25 februarie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 20 februarie 2006
privind orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltare
rurală (perioada de programare 2007-2013) (2006/144/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (Feader)1, în special articolul 9 alineatul (2) prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 prevede că orientările strategice pentru dezvoltare rurală pentru perioada de programare 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013 ar trebui adoptate la nivel comunitar pentru a stabili prioritățile pentru dezvoltare rurală.

(2) Aceste orientări strategice ar trebui să reflecte rolul multifuncțional pe care îl joacă agricultura în bogăția și diversitatea peisajelor, a produselor alimentare și a patrimoniului cultural și natural pe întreg teritoriul Comunității.

(3) Aceste orientări strategice ar trebui să identifice domeniile importante pentru realizarea priorităților Comunității, în special în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă de la Goteborg și noua strategie pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă de la Lisabona, stabilite cu ocazia reuniunilor Consiliului European de la Goteborg (15 și 16 iunie 2001) și, respectiv, de la Salonic (20 și 21 iunie 2003).

(4) Pe baza acestor orientări strategice, fiecare stat membru ar trebui să-și pregătească propriul plan strategic național drept cadru de referință pentru pregătirea programelor de dezvoltare rurală,

DECIDE:

___________

1 JO L 277, 21.10.2005.

2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Articol unic

Orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007 - 2013) sunt prevăzute de anexă.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2006.

Pentru Consiliu
Președintele
J. PROLL

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...