Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1206/2011 de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R1206

Modificări (...)

În vigoare de la 23 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (Regulamentul privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

întrucât:

(1) Comisia a acordat Eurocontrol un mandat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru) (2) să definească cerințele privind performanța și interoperabilitatea supravegherii în cadrul rețelei europene de management al traficului aerian (EATMN). Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat prezentat la 9 iulie 2010.

___________

(2) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2) Înainte ca aeronavelor să li se furnizeze servicii de trafic aerian care utilizează un sistem de supraveghere, trebuie să aibă loc identificarea individuală a acestor aeronave în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI).

(3) Continuitatea operaţiunilor depinde de identificarea lipsită de ambiguităţi şi de întreruperi a fiecărei aeronave exploatate în regim de trafic aerian general în conformitate cu normele de zbor instrumental în întreg spaţiul aerian al cerului unic european.

(4) Metoda folosită în prezent pentru identificarea individuală a aeronavelor în Europa constă în utilizarea codurilor discrete de transponder radar secundar de supraveghere (codurile SSR), alocate în conformitate cu procedurile OACI şi cu planul de navigaţie aeriană pentru regiunea europeană.

(5) Ca urmare a creşterii traficului în ultimul deceniu, se constată o indisponibilitate constantă a codurilor SSR discrete necesare satisfacerii cererii în perioadele de vârf şi, prin urmare, identificarea individuală a aeronavelor în spaţiul aerian european nu poate fi garantată în prezent.

(6) În vederea reducerii cererii globale de alocare de coduri SSR discrete pentru realizarea identificării individuale a aeronavelor, trebuie mobilizată, în mod armonizat, într-un volum definit de spaţiu aerian din cadrul cerului unic european, o capacitate operaţională iniţială de utilizare a funcţiei de identificare a aeronavelor printr-un semnal de răspuns (downlink).

(7) Pentru a optimiza disponibilitatea codurilor SSR discrete, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care nu vor avea capacitatea de a folosi o funcţie de identificare a aeronavelor printr-un semnal de răspuns vor trebui să mobilizeze capacităţi îmbunătăţite şi armonizate de alocare automată a codurilor SSR aeronavelor.

(8) Este necesar să se mobilizeze o capacitate de a utiliza funcţia de identificare a aeronavelor printr-un semnal de răspuns în întregul spaţiu aerian al cerului unic european pentru a nu mai fi nevoie de coduri SSR discrete la identificarea traficului aerian general desfăşurat în conformitate cu normele de zbor instrumental.

(9) Reducerea necesităţii de a aloca coduri SSR discrete la utilizarea funcţiei de identificare a aeronavelor printr-un semnal de răspuns poate fi cel mai bine obţinută prin sistemul integrat de prelucrare iniţială a planurilor de zbor care identifică zborurile eligibile pentru alocarea unui cod de vizibilitate convenit, precum şi de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care alocă codul de vizibilitate convenit zborurilor eligibile atunci când identificarea cu ajutorul funcţiei de identificare a aeronavelor printr-un semnal de răspuns se face cu succes.

(10) Funcția de identificare a aeronavelor printr-un semnal de răspuns poate fi utilizată pentru identificarea individuală a aeronavelor numai dacă furnizorii de servicii de navigație aeriană instalează senzori de supraveghere corespunzători, sisteme de prelucrare și distribuire a datelor de supraveghere, sistemul de prelucrare a datelor de zbor, utilizează comunicații aer-sol și sol-sol, ecranul controlorului și prevăd proceduri și instruire a personalului.

(11) Măsura în care furnizorii de servicii de navigație aeriană pot recurge la capacitatea de a utiliza funcția de identificare a aeronavelor printr-un semnal de răspuns pentru a reduce necesitatea de alocare a codurilor SSR discrete depinde de nivelul de echipare a aeronavelor cu această funcție, de gradul în care rutele respectivelor aeronave intră în aria de acoperire contiguă a sistemelor care oferă această capacitate și de cerința generală de a asigura eficiența și siguranța operațiunilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...