Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1207/2011 de stabilire a cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul Cerului unic european (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R1207

Modificări (...)

În vigoare de la 23 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

întrucât:

(1) Comisia a acordat Eurocontrol un mandat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulamentul-cadru) (2) să definească cerințele privind performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul rețelei europene de gestionare a traficului aerian (denumită în continuare "EATMN"). Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat aferent prezentat la 9 iulie 2010.

___________

(2) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2) Continuitatea operaţiunilor depinde de coerenţa cerinţelor minime privind separarea aeronavelor aplicate în cadrul spaţiului aerian al Cerului unic european.

(3) Pentru a se asigura interoperabilitatea, trebuie aplicate principii comune atunci când are loc schimbul de date de supraveghere între sisteme. De asemenea, trebuie identificate capacităţile şi performanţele minime aplicabile componentelor aflate la bord ale sistemelor de supraveghere.

(4) Capacităţile componentelor la bord ale sistemelor de supraveghere trebuie să ofere flexibilitate furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană în privinţa alegerii celei mai potrivite soluţii pentru supravegherea de la sol în mediile lor specifice.

(5) Punerea în aplicare a prezentului regulament nu trebuie să aducă atingere introducerii altor aplicaţii şi tehnologii de supraveghere care aduc beneficii în medii specifice.

(6) Este necesar ca operatorii să fie anunţaţi din timp pentru a echipa aeronavele noi precum şi flotele deja existente cu noi capacităţi. Trebuie să se ţină seama de acest lucru la stabilirea termenelor privind introducerea echipamentului obligatoriu.

(7) Este necesar să se identifice criterii pentru eventuale scutiri, bazate în special pe considerente economice sau tehnice solide, care să permită, în mod excepţional, operatorilor să nu echipeze anumite tipuri de aeronave cu unele dintre capacităţile prevăzute. Este necesar să se stabilească proceduri corespunzătoare care să permită Comisiei să ia decizii în această privinţă.

(8) Pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de supraveghere aflate la bord şi la sol, codul de adresă de 24 de biţi a aeronavei OACI trebuie alocat şi exploatat în conformitate cu cerinţele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI).

(9) Baza stabilită prin implementarea capacităţilor ADS-B "Out" de către operatorii de aeronave trebuie să permită introducerea aplicaţiilor la sol şi să faciliteze, de asemenea, introducerea viitoarelor aplicaţii de bord.

(10) Sistemele EATMN trebuie să susțină implementarea unor concepte de exploatare avansate, aprobate și validate pentru toate fazele de zbor, în special după cum se prevede în Planul general pentru dezvoltarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR).

(11) Performanța sistemelor care intră sub incidența prezentului regulament și a componentelor acestora trebuie fie evaluată periodic, luându-se în considerare mediul local în care funcționează.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...