Comisia Europeană

Decizia nr. 665/2011 privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare [notificată cu numărul C(2011) 6974] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0665

Modificări (...)

În vigoare de la 08 octombrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 34 alineatul (4),

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, Agenţia Europeană a Căilor Ferate ("Agenţia") creează şi menţine un registru al tipurilor de vehicule autorizate de statele membre pentru a fi date în exploatare (puse în funcţiune) în reţeaua feroviară a Uniunii.

(2) În cazul unora dintre vehiculele existente nu este posibilă stabilirea unei corespondenţe cu un tip de vehicul autorizat în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE. Cu toate acestea, posibilitatea de a include caracteristicile tehnice ale tuturor vehiculelor aflate în exploatare într-un singur registru poate fi benefică pentru sectorul feroviar.

(3) În majoritatea cazurilor, restricţiile referitoare la modul în care vehiculul poate fi utilizat conform articolului 33 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2008/57/CE fac obiectul unui cod specific. Aceste coduri de restricţie trebuie armonizate. Utilizarea codurilor de restricţie naţionale trebuie limitată la restricţiile care reflectă caracteristici speciale ale sistemului feroviar existent al unui stat membru şi care este puţin probabil să fie aplicate cu acelaşi înţeles în alte state membre. Agenţia trebuie să menţină la zi lista codurilor de restricţie armonizate şi lista codurilor naţionale şi să le publice pe site-ul său web.

(4) În conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, atunci când o autorizaţie de tip este acordată, modificată, suspendată sau retrasă într-un stat membru, autorităţile naţionale de siguranţă trebuie să informeze Agenţia, astfel încât aceasta să poată actualiza registrul. Registrul trebuie să includă tipuri de vehicule autorizate în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE. Prin urmare, atunci când informează Agenţia, autorităţile naţionale de siguranţă trebuie să precizeze ce parametri ai tipului respectiv au fost verificaţi în conformitate cu normele naţionale notificate. Această precizare trebuie realizată în conformitate cu documentul de referinţă menţionat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE.

(5) Agenţia Europeană a Căilor Ferate a prezentat Comisiei recomandarea sa ERA/REC/07-2010/INT la 20 decembrie 2010.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 29 din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Obiect

Prezenta decizie stabilește specificația referitoare la registrul european al tipurilor autorizate de vehicule menționat la articolul 34 din Directiva 2008/57/CE.

Articolul 2
Specificaţia registrului european al tipurilor autorizate de vehicule

(1) Agenția creează, exploatează și menține registrul european al tipurilor autorizate de vehicule pe baza specificației stabilite în anexele I și II.

(2) Registrul european al tipurilor autorizate de vehicule (ERATV) conține date privind tipurile de vehicule autorizate de statele membre în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE.

(3) Se consideră că tipurile de vehicule autorizate de un stat membru înainte de 19 iulie 2010, pentru care au fost autorizate unul sau mai multe vehicule în unul sau în mai multe state membre în conformitate cu articolul 22 sau cu articolul 24 din Directiva 2008/57/CE după 19 iulie 2010, intră sub incidența prevederilor articolului 26 din Directiva 2008/57/CE și sunt înregistrate în ERATV. În acest caz, datele de înregistrat se pot limita la parametrii care au fost verificați în cursul procesului de acordare a autorizației de tip.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...