Comisia Europeană

Decizia nr. 632/2011 de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru rapoartele privind implementarea Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind incinerarea deșeurilor [notificată cu numărul C(2011) 6504] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0632

Modificări (...)

În vigoare de la 14 octombrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor (1), în special articolul 15:

___________

(1) JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 2000/76/CE, statele membre au obligaţia de a transmite un raport de implementare a directivei respective la fiecare trei ani, pe baza unui chestionar stabilit de Comisie.

(2) Comisia a stabilit două chestionare. Cel de-al doilea chestionar, stabilit prin Decizia 2010/731/UE a Comisiei (2), viza anii 2009, 2010 și 2011.

___________

(2) JO L 315, 1.12.2010, p. 38.

(3) De vreme ce chestionarul stabilit prin Decizia 2010/731/UE trebuie utilizat pentru raportare până la 31 decembrie 2011, este necesară stabilirea unui nou chestionar pentru următoarea perioadă de raportare de trei ani, luând în considerare experiența acumulată în implementarea Directivei 2000/76/CE și în utilizarea chestionarelor precedente. Cu toate acestea, având în vedere că Directiva 2000/76/CE se abrogă începând cu 7 ianuarie 2014 și va fi înlocuită prin Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (3), acest nou chestionar trebuie să acopere numai doi ani, și anume 2012 și 2013. Din motive de claritate, Decizia 2010/731/CE trebuie înlocuită.

___________

(3) JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 6 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului (4),

___________

(4) JO L 377, 31.12.1991, p. 48.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Statele membre trebuie să utilizeze chestionarul prevăzut în anexă pentru raportarea cu privire la implementarea Directivei 2000/76/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...