Comisia Europeană

Decizia nr. 667/2011 privind modalități pentru aplicarea coordonată a normelor privind punerea în aplicare în ceea ce privește serviciile mobile de comunicații prin satelit (MSS), în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 7001] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0667

Modificări (...)

În vigoare de la 11 octombrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 2008 privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS) (1), în special articolul 9 alineatul (3),

___________

(1) JO L 172, 2.7.2008, p. 15.

întrucât:

(1) Decizia nr. 626/2008/CE urmăreşte să faciliteze dezvoltarea unei pieţe interne competitive a MSS pe teritoriul Uniunii şi să asigure acoperirea treptată în toate statele membre, prin intermediul unor operatori selectaţi pentru a presta aceste servicii.

(2) În special, aceasta instituie o procedură pentru selectarea în comun a operatorilor de sisteme mobile de comunicaţii prin satelit cuprinzând banda de frecvenţe de 2 GHz, care cuprinde frecvenţe radio de 1980-2010 MHz pentru comunicaţiile Pământ-spaţiu şi de 2170-2200 MHz pentru comunicaţiile spaţiu-Pământ.

(3) Decizia 2009/449/CE a Comisiei din 13 mai 2009 privind selectarea operatorilor de sisteme paneuropene care furnizează servicii mobile prin satelit (MSS) (2) enumeră operatorii selectați și frecvențele corespunzătoare.

___________

(2) JO L 149, 12.6.2009, p. 65.

(4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Decizia nr. 626/2008/CE, statele membre trebuie să se asigure că respectivii candidaţi selectaţi au dreptul de a utiliza frecvenţele radio specifice identificate prin Decizia 2009/449/CE, precum şi dreptul de a opera un sistem mobil de comunicaţii prin satelit în funcţie de intervalul de timp şi de zona de servicii pentru care s-au angajat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...