Comisia Europeană

Decizia nr. 636/2011 de stabilire a datei de la care Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) își începe activitatea în prima regiune
Număr celex: 32011D0636

Modificări (...)

În vigoare de la 27 septembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de Informații privind Vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (1), în special articolul 48 alineatul (1),

___________

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

întrucât:

(1) Comisia ar trebui să stabilească data de la care VIS îşi începe activitatea, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 48 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) din Regulamentul VIS.

(2) În conformitate cu punctul articolul 48 alineatul (1) litera (a) și articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul VIS, Comisia a adoptat trei decizii necesare pentru punerea în aplicare tehnică a VIS central, a interfețelor naționale și a infrastructurii de comunicații între VIS central și interfețele naționale. Aceste decizii sunt Decizia Comisiei 2009/377/CE din 5 mai 2009 de adoptarea a măsurilor de punere în aplicare a mecanismului de consultare și a altor proceduri menționate la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul de Informații privind Vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (2), Decizia 2009/756/CE a Comisiei din 9 octombrie 2009 de stabilire a specificațiilor privind rezoluția și utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea și verificarea biometrică în cadrul Sistemului de Informații privind Vizele (3) și Decizia Comisiei 2009/876/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de adoptare a măsurilor tehnice de punere în aplicare pentru introducerea datelor și corelarea cererilor, pentru accesarea datelor, pentru modificarea, ștergerea și ștergerea anticipată a datelor, precum și pentru ținerea și accesarea evidențelor referitoare la operațiuni de prelucrare a datelor în Sistemul de Informații privind Vizele (4).

___________

(2) JO L 117, 12.5.2009, p. 3.

(3) JO L 270, 15.10.2009, p. 14.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...