Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare (UE) 2333/2017 de determinare a limitelor cantitative și de alocare a cotelor, aferente perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2018, pentru substanțele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2017) 8317] (Numai textele în limbile cehă, croată, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză și spaniolă sunt autentice)
Număr celex: 32017D2333

Modificări (...)

În vigoare de la 15 decembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 10 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (1),

(1) JO L 286, 31.10.2009.

întrucât:

(1) Punerea în liberă circulație în Uniune a substanțelor reglementate importate este supusă unor limite cantitative.

(2) Comisia trebuie să determine aceste limite și să aloce cote întreprinderilor.

(3) În plus, Comisia trebuie să determine cantitățile de substanțe reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, la care se poate recurge pentru utilizările esențiale de laborator și analitice, precum și întreprinderile care pot folosi aceste cantități.

(4) Determinarea cotelor alocate pentru utilizări esențiale de laborator și analitice trebuie să garanteze respectarea limitelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, prin aplicarea Regulamentului (UE) nr. 537/2011 al Comisiei (2). Deoarece limitele cantitative respective includ cantitățile de hidroclorofluorocarburi pentru care s-au acordat licențe pentru utilizări de laborator și analitice, această alocare ar trebui să acopere, de asemenea, producția și importul de hidroclorofluorocarburi pentru utilizările menționate.

(2) Regulamentul (UE) nr. 537/2011 al Comisiei din 1 iunie 2011 privind mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (JO L 147, 2.6.2011).

(5) Comisia a publicat un aviz adresat întreprinderilor care intenționează să importe în Uniunea Europeană sau să exporte din Uniunea Europeană, în 2018, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și, respectiv, întreprinderilor care intenționează să producă sau să importe în 2018 aceste substanțe pentru utilizări de laborator și analitice (3), primind în urma acestuia declarații privind importurile planificate pentru anul 2018.

(3) JO C 43, 10.2.2017.

(6) Ar trebui să se determine limitele cantitative și cotele pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, conform ciclului de raportare anuală prevăzut de Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Limite cantitative pentru punerea în liberă circulație

Cantitățile de substanțe reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 care pot fi puse în liberă circulație în Uniune în 2018 din surse aflate în afara Uniunii sunt următoarele:

Substanțe reglementate Cantitate [în kg ponderate în funcție de potențialul de diminuare a stratului de ozon (ODP)]
Grupa I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 și 115) și grupa II (alte clorofluorocarburi complet halogenate) 2 616 350 ,00
Grupa III (haloni) 18 566 550 ,00
Grupa IV (tetraclorură de carbon) 22 330 561 ,00
Grupa V (1,1,1-tricloretan) 1 700 000 ,00
Grupa VI (bromură de metil) 480 720 ,00
Grupa VII (hidrobromofluorocarburi) 4 630 ,35
Grupa VIII (hidroclorofluorocarburi) 5 635 808 ,00
Grupa IX (bromclormetan) 324 024 ,00

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...