Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea diminuării sumelor acordate de la bugetul de stat, din cauza efectelor negative pe care încă le produce criza economică.

Adoptarea prezentului act normativ la nivel de ordonanță de urgență se impune pentru a degreva bugetul de stat de plata subvențiilor pentru construcția de locuințe.

Această măsură este necesară pentru că, până în prezent, de la bugetul de stat nu au putut fi decontate subvențiile solicitate la plată de către consiliile locale pentru locuințele finalizate, conform prevederilor legale.

Amânarea adoptării prezentei ordonanțe de urgență ar avea consecințe negative asupra bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, neexistând suficiente surse de finanțare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare, la bugetul de stat, în contextul economic actual.

Consecințele negative rezultă din insuficienta alocare a fondurilor de la bugetul de stat în contextul crizei economice actuale. Această situație conduce la imposibilitatea decontării din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului atât a subvențiilor solicitate de consiliile locale până în prezent, cât și a subvențiilor care se vor solicita la plată, conducând la neîndeplinirea de către stat a obligațiilor legale pe care le are față de beneficiarii Programului.

În situația în care Programul ar continua să se deruleze, statul va trebui să-și onoreze obligațiile, conform prevederilor legale, prin neîndeplinirea acestora riscând acțiuni în instanță din partea beneficiarilor Programului care nu își vor primi subvențiile.

Neadoptarea în regim de urgență a acestei ordonanțe ar conduce la imposibilitatea asigurării de la bugetul de stat a sumelor necesare acordării subvențiilor deja solicitate la plată de către consiliile locale în conformitate cu prevederile Programului.

Având în vedere cele menționate mai sus, se impune aprobarea actului normativ pe calea ordonanței de urgență și adoptarea acesteia cu celeritate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, statul nu mai acordă subvenții de la bugetul de stat prin Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Subvențiile acordate de la bugetul de stat prin Program se acordă numai pentru cererile de subvenție depuse de beneficiari și înregistrate la consiliile locale înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 9 noiembrie 2011.

Nr. 95.

;
se încarcă...