Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 16/2011 cuprinzând Dispozițiile uniforme privind omologarea: I. centurilor de siguranță, a sistemelor de fixare, a sistemelor de fixare pentru copii și a sistemelor ISOFIX de fixare pentru copii pentru ocupanții autovehiculelor – II. vehiculelor echipate cu centuri de siguranță, dispozitiv de avertizare privind portul centurii de siguranță, sisteme de fixare, sisteme de fixare pentru copii și sisteme ISOFIX de fixare pentru copii
Număr celex: 32011R0016

Modificări (...)

În vigoare de la 09 septembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internațional public. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Cuprinde întregul text valabil până la:

Completarea 1 la seria de modificări 06 – Data intrării în vigoare: 23 iunie 2011

CUPRINS
REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cerere de omologare

4. Marcaje

5. Omologare

6. Specificaţii

7. Încercări

8. Cerinţe referitoare la instalarea în vehicul

9. Conformitatea producţiei

10. Penalizări pentru neconformitatea producţiei

11. Modificări şi extinderea omologării tipului de vehicul sau a tipului de centură de siguranţă ori sistem de fixare

12. Încetarea definitivă a producţiei

13. Instrucţiuni

14. Denumirile şi adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare şi ale departamentelor administrative

15. Dispoziţii tranzitorii

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...