Comisia Europeană

Recomandarea nr. 622/2011 privind procedura de demonstrare a nivelului de conformitate a liniilor de cale ferată existente cu parametrii de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011H0622

Modificări (...)

În vigoare de la 21 septembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

În conformitate cu secțiunea 7.3.4 din anexa la Decizia 2011/275/UE a Comisiei din 26 aprilie 2011 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "infrastructură" al sistemului feroviar transeuropean convențional (1), liniile de cale ferată existente care nu fac obiectul unui proiect de reînnoire sau modernizare pot permite circulația vehiculelor care sunt conforme cu STI, îndeplinind în același timp cerințele esențiale ale Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (2). În acest caz, administratorul de infrastructură trebuie să completeze, în mod voluntar, registrul de infrastructură în conformitate cu anexa D la Decizia 2011/275/UE. Trebuie să se recomande o procedură comună care să fie folosită pentru demonstrarea nivelului de conformitate cu parametrii de bază ai STI stabiliți prin Decizia 2011/275/UE,

___________

(1) JO L 126, 14.5.2011, p. 53.

(2) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

RECOMANDĂ

ca procedura menţionată în anexă să fie aplicată pentru demonstrarea nivelului de conformitate al instalaţiilor fixe existente cu parametrii de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate.

Adoptată la Bruxelles, 20 septembrie 2011.

Pentru Comisie
Siim Kallas
Vicepreședinte

ANEXĂ

Procedura de demonstrare a nivelului de conformitate a liniilor de cale ferată existente cu parametrii de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate

1. Introducere

1.1. Domeniul tehnic de aplicare

Prezenta procedură se referă la următoarele subsisteme ale sistemului feroviar al Uniunii:

(a) subsistemul structural "infrastructură"; şi

(b) subsistemul structural "energie"

Aceste subsisteme sunt incluse în lista de subsisteme din anexa II punctul 1 la Directiva 2008/57/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...