Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 26/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie prin Încheierea de ședință din data de 24 septembrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.932/102/2012, prin care în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din același cod, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând posibilitatea încadrării medicului chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 din Codul penal, în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (2) din Codul penal

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

S-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie prin Încheierea de ședință din data de 24 septembrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.932/102/2012, prin care în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din același cod, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând posibilitatea încadrării medicului chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 din Codul penal, în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (2) din Codul penal.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost constituit conform prevederilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală și art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

aedin?a a fost prezidata de catre preoedintele Sec?iei penale a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, doamna judecator C M Jîjîie.

Conform art. 276 din Regulamentul privind organizarea oi func?ionarea administrativa a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, republicat, cu modificarile oi completarile ulterioare, la oedin?a de judecata a participat doamna Ana-Maria D-B, magistrat-asistent în cadrul Sec?iei penale.

Procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie a fost reprezentat de doamna procuror J C, procuror în cadrul Sec?iei judiciare a Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie.

Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, învederând obiectul Dosarului nr. 28/1/2014/HP/P aflat pe rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum și faptul că la dosar au fost depuse hotărâri relevante în materie, pronunțate de către Curtea de Apel Craiova și Tribunalul Brașov.

A men?ionat ca la dosar au transmis puncte de vedere cur?ile de apel Constan?a, Craiova, Gala?i, Oradea, Timiooara, Alba I, Târgu Mureo, Braoov, Bucureoti, Bacau, Piteoti, Cluj, care, dupa caz, au facut referire la opiniile unora dintre instan?ele arondate.

Pe de alta parte, Curtea de Apel Iaoi, Curtea de Apel Piteoti, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Covasna, Tribunalul Gorj, Tribunalul Vâlcea, Judecatoria H, Judecatoria Târgu Secuiesc, Judecatoria S G, Judecatoria Întorsura Buzaului, Judecatoria Târgu Mureo, Judecatoria Baileoti, Judecatoria Calafat, Judecatoria Caracal, Judecatoria Corabia, Judecatoria Oroova, Judecatoria Vânju Mare, Judecatoria Strehaia nu au exprimat un punct de vedere, întrucât au comunicat ca nu au avut jurispruden?a în materie.

De asemenea a precizat ca, în conformitate cu dispozi?iile art. 476 alin. (10) din Codul de procedura penala, raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedura penala, a fost solicitata opinia scrisa a unor specialioti recunoscu?i din cadrul faculta?ilor de drept ale universita?ilor din Bucureoti, Cluj-N, Craiova, Iaoi, Sibiu, Timiooara, precum oi din cadrul Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Române cu privire la chestiunea de drept ce formeaza obiectul sesizarii, însa aceotia nu au dat curs solicitarii, nefiind transmis niciun punct de vedere în acest sens.

În continuare a arătat că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor care a fost comunicat inculpatului B.A.M., potrivit dispozițiilor art. 476 alin. (9) din Codul de procedură penală, la data de 17 noiembrie 2014, iar acesta nu a depus un punct de vedere cu privire la problema de drept supusă dezlegării.

La data de 27 noiembrie 2014, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a depus Adresa nr. 2.631/C/3.328/III-5/2014 prin care s-a adus la cunoștință că în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii cu privire la problema de drept ce formează obiectul întrebării preliminare, fiind depuse și concluzii scrise.

Preoedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala, doamna judecator C M Jîjîie, constatând ca nu sunt alte cereri sau excep?ii de formulat, a solicitat doamnei procuror J C sa sus?ina punctul de vedere al Ministerului Public - Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie cu privire la problema suspusa dezbaterii în Dosarul nr. 28/1/2014/HP/P.

Reprezentantul Ministerului Public, după expunerea argumentelor juridice, a solicitat pronunțarea unei decizii prin care problema de drept supusă dezlegării în cauză să primească următoarea rezolvare "medicul chirurg - angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-un spital din sistemul public de sănătate este persoana care, cu titlu permanent și cu remunerație, exercită, singură, în cadrul unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia, fiind funcționar public în sensul art. 175 alin. (1) lit. c) teza ultimă din Codul penal".

A precizat că, pentru conturarea sferei persoanelor vizate de art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal, relevante sunt criteriile legate de forma de proprietate a bunurilor indispensabile realizării obiectului de activitate al persoanei juridice. Or, spitalul public funcționează într-un imobil care face parte din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, iar în desfășurarea actului medical medicul aflat în raporturi de muncă cu un spital public din rețeaua Ministerului Sănătății folosește echipamente medicale achiziționate cu fonduri provenite de la bugetul de stat, iar cuantumul salariului său este stabilit în temeiul Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și virat de la bugetul de stat.

Preoedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala, doamna judecator C M Jîjîie, a declarat dezbaterile închise, iar Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala a re?inut dosarul în pronun?are.

ÎNALTA CURTE,

asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...