Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 14/2017 privind examinarea Sesizării nr. 3/10.228/C din data de 31 mai 2017 a Colegiului de conducere al Curții de Apel București vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Legea nr. 254/2013)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1.693/1/2017 este constituit conform prevederilor art. 473 alin. (1) din Codul de procedură penală, art. 271 și art. 272 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

aedin?a este prezidata de catre vicepreoedintele Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, domnul judecator I Iulian D.

Procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie este reprezentat de doamna procuror M M, procuror oef al Biroului de reprezentare, Serviciul judiciar penal, Sec?ia juridica din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie.

Colegiul de conducere al Cur?ii de Apel Bucureoti este reprezentat de doamna judecator Iura Elena V A, judecator cu atribu?ii pentru unificarea practicii judiciare în cadrul Cur?ii de Apel Bucureoti.

La oedin?a de judecata participa doamna magistrat-asistent A A C T, desemnata în conformitate cu dispozi?iile art. 276 din Regulamentul privind organizarea oi func?ionarea administrativa a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, republicat, cu modificarile oi completarile ulterioare.

Magistratul-asistent referă cu privire la faptul că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor, acesta fiind comunicat tuturor membrilor completului de judecată.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare Sesizarea nr. 3/10.228/C din data de 31 mai 2017 a Colegiului de conducere al Curții de Apel București vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Legea nr. 254/2013).

Opinia doamnei judecator Iura Elena V A, reprezentanta a Colegiului de conducere al Cur?ii de Apel Bucureoti, este în sensul respingerii plângerii formulate de persoana privata de libertate împotriva masurilor luate de administra?ia penitenciarului, ca ramasa fara obiect, în ipoteza în care persoana condamnata este ulterior transferata din penitenciarul respectiv înainte de solu?ionarea pe fond a cauzei, cu motivarea ca procedura reglementata de art. 56 alin. (6) din Legea nr. 254/2013 vizeaza doar asigurarea respectarii pe viitor a drepturilor persoanelor condamnate.

Soluția respingerii plângerii este cea legală și temeinică întrucât persoana condamnată, în contextul transferării, nu mai justifică un interes actual. Eventualele măsuri dispuse de judecător în ipoteza admiterii plângerii nu sunt de natură a stopa sau remedia încălcarea pretinsă, iar demersul inițial rămâne fără obiect, protecția dreptului a cărui încălcare a fost reclamată nemaiputându-se realiza.

Cu privire la contestația declarată împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în ipoteza în care persoanele condamnate au fost transferate din penitenciarul respectiv înainte de pronunțarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate asupra cererii, s-a apreciat a fi admisibilă o asemenea contestație.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut că examenul jurisprudențial efectuat a evidențiat mai multe orientări cu privire la obiectul recursului în interesul legii și, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare.

Într-o orientare, instanțele au respins, ca rămasă fără obiect, plângerea formulată de persoana condamnată împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 254/2013, luate de către administrația penitenciarului, atunci când persoana condamnată a fost transferată din penitenciarul respectiv înainte de pronunțarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate asupra cererii cu care a fost sesizat.

În cadrul acestei opinii au fost identificate două orientări vizând soluțiile ce se dispun în contestația formulată împotriva încheierii judecătorului.

Astfel, unele instanțe au respins contestațiile ca inadmisibile. Alteori instanțele au respins contestațiile ca neîntemeiate.

În susținerea acestui punct de vedere instanțele au apreciat că procedura prevăzută de art. 56 din Legea nr. 254/2013 urmărește realizarea unui control judecătoresc asupra modalității în care administrația unui anumit penitenciar respectă drepturile deținuților și se aplică doar în condițiile în care persoana condamnată este încarcerată în respectivul penitenciar.

Dimpotrivă, într-o altă orientare s-a apreciat că, în toate cazurile, instanța este obligată să stabilească dacă persoanei condamnate i-au fost încălcate sau nu drepturile, plângerea neputând să fie respinsă ca rămasă fără obiect chiar dacă persoana condamnată a fost transferată din penitenciarul respectiv înainte de pronunțarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate asupra cererii cu care a fost sesizat.

Apreciind a doua orientare a practicii ca fiind cea care corespunde inten?iei legiuitorului, doamna procuror M M a concluzionat în sensul ca, oi în ipoteza persoanelor transferate, solu?ionarea pe fond a plângerilor acestora este obligatorie. Transferul persoanei condamnate nu lasa plângerea formulata de aceasta împotriva masurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr. 254/2013, luate de catre administra?ia penitenciarului, fara obiect oi nici nu atribuie contesta?iei caracter inadmisibil.

Preoedintele completului, domnul judecator I Iulian D, vicepreoedinte al Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, constatând ca nu sunt întrebari de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecata a re?inut dosarul în pronun?are asupra recursului în interesul legii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...