Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 20/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Târgu Mureș privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul stabilirii modalității de calcul al termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire a arestării preventive se depune la judecătorul de drepturi și libertăți, respectiv dacă aceasta este cea prevăzută de dispozițiile art. 269 alin. (2) și (4) din Codul de procedură penală sau cea prevăzută de dispozițiile art. 271 din Codul de procedură penală

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1.983/1/2017 este legal constituit conform dispozițiilor art. 473 alin. (1) din Codul de procedură penală și conform art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

aedin?a este prezidata de catre vicepreoedintele Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, domnul judecator I Iulian D.

La oedin?a de judecata participa doamna M M, procuror oef al Biroului de reprezentare, Serviciul judiciar penal, Sec?ia juridica din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie.

La oedin?a de judecata participa domnul Florin N M, magistrat-asistent în cadrul Sec?iilor Unite, conform art. 273 din Regulamentul privind organizarea oi func?ionarea administrativa a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, republicat, cu modificarile oi completarile ulterioare.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Târgu Mureș privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul stabilirii modalității de calcul al termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire a arestării preventive se depune la judecătorul de drepturi și libertăți, respectiv dacă aceasta este cea prevăzută de dispozițiile art. 269 alin. (2) și (4) din Codul de procedură penală sau cea prevăzută de dispozițiile art. 271 din Codul de procedură penală.

Preoedintele completului, domnul judecator I Iulian D, constatând ca în cauza nu sunt cereri de formulat sau excep?ii de invocat, a acordat cuvântul doamnei procuror-oef M M.

Reprezentantul procurorului general, doamna procuror-oef M M, a precizat ca recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Cur?ii de Apel Târgu Mureo privind interpretarea oi aplicarea unitara a dispozi?iilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedura penala îndeplineote condi?iile de admisibilitate prevazute de art. 471 alin. (3) oi art. 472 din Codul de procedura penala oi a solicitat admiterea acestuia oi pronun?area unei decizii prin care sa se asigure interpretarea oi aplicarea unitara a legii.

Punctul de vedere al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este în sensul că termenul de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală se calculează potrivit art. 269 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, acest mod de calcul fiind de natură a garanta exigențele și garanțiile pentru care a fost instituit termenul.

În susținerea acestei orientări, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a notat că sintagma "cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive", corespunzătoare termenului de depunere a propunerii de prelungire a arestării preventive din conținutul art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală, se interpretează și în contextul alin. (2) și (6) ale aceluiași text de lege, ce stabilesc obligația pentru judecătorul de drepturi și libertăți de a fixa termen pentru soluționare înainte de expirarea măsurii și de a se pronunța înainte de expirarea duratei acesteia.

Totodată, a precizat că stabilirea unui astfel de termen are ca scop stabilirea unui interval de timp suficient pentru soluționarea propunerii de prelungire a arestării preventive [art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală] și a contestației formulate de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea [art. 204 alin. (5) din Codul de procedură penală], înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior. În caz contrar, măsura preventivă neprelungită în condițiile legii ar înceta de drept prin expirarea termenului pentru care a fost dispusă.

De asemenea, reprezentatul procurorului general, doamna procuror-oef M M, a precizat ca, în situa?ia în care ultima zi a acestui termen cade într-o zi nelucratoare, termenul expira la sfâroitul primei zile lucratoare anterioare, în calculul termenului fiind incidente oi dispozi?iile alin. (4) al art. 235 din Codul de procedura penala.

Preoedintele completului, domnul judecator I Iulian D, constatând ca nu sunt întrebari de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecata a ramas în pronun?are asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitară

Prin recursul în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Târgu Mureș s-a arătat că în practica judiciară națională nu există un punct de vedere unitar privind "modalitatea de calcul al termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire a arestării preventive se depune la judecătorul de drepturi și libertăți [art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală], respectiv aceasta este cea prevăzută de dispozițiile art. 269 alin. (2) și (4) din Codul de procedură penală sau cea prevăzută de dispozițiile art. 271 din Codul de procedură penală."

2. Examenul jurisprudențial

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...