Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 23/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală prin Încheierea de ședință din data de 12 mai 2017, pronunțată în Dosarul nr. 27.910/3/2015, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

S-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel București - Secția I penală prin Încheierea de ședință din data de 12 mai 2017, pronunțată în Dosarul nr. 27.910/3/2015, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept dacă:

"

În interpretarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și, în caz afirmativ, suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale?"

Completul competent să judece sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile ce formează obiectul Dosarului nr. 1.563/1/2017/HP/P este legal constituit conform dispozițiilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală și art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

aedin?a de judecata a fost prezidata de catre preoedintele Sec?iei penale a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, doamna judecator M S P.

La oedin?a de judecata a participat domnul C C Puoca, magistrat-asistent în cadrul Sec?iei penale, desemnat în conformitate cu dispozi?iile art. 276 din Regulamentul privind organizarea oi func?ionarea administrativa a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, republicat, cu modificarile oi completarile ulterioare.

Judecator-raportor a fost desemnat, conform prevederilor art. 476 alin. (7) din Codul de procedura penala, doamna judecator M C, judecator în cadrul Sec?iei penale a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

Procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie a fost reprezentat de doamna M M, procuror în cadrul Sec?iei judiciare a Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie.

Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, învederând obiectul Dosarului nr. 1.563/1/2017 aflat pe rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

A men?ionat ca, la dosarul cauzei, au fost transmise puncte de vedere cu privire la chestiunea de drept supusa dezlegarii de catre Cur?ile de Apel Alba I, Bacau, Bucureoti, Braoov, Cluj, Constan?a, Craiova, Gala?i, Iaoi, Oradea, Piteoti, Ploieoti, Suceava, Târgu Mureo oi Timiooara, precum oi de catre Direc?ia legisla?ie a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

Dintre specialiști a comunicat un punct de vedere Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept.

În continuare a aratat ca la dosar a fost depus raportul întocmit de judecatorul-raportor, doamna judecator M C, care a fost înaintat par?ilor, potrivit dispozi?iilor art. 476 alin. (9) din Codul de procedura penala.

Preoedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala, doamna judecator M S P, constatând ca nu sunt cereri sau excep?ii de formulat, a solicitat doamnei procuror M M sa sus?ina punctul de vedere al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie cu privire la problemele de drept supuse dezbaterii.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, a apreciat că în cauză sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate a sesizării prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală.

Astfel, sesizarea provine de la un complet de judecată investit cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, problema de drept nu a mai făcut obiectul unei dezlegări prealabile, iar dezlegarea ce ar urma a fi dată acestei probleme de drept ar avea o importanță în soluționarea cauzei aflate pe rolul Curții de Apel București.

În ceea ce privește fondul cauzei a apreciat că trebuie avut în vedere că, spre deosebire de situația obligării inculpatului la plata despăgubirilor civile către stat care, în ipoteza infracțiunii de evaziune fiscală cuprinde atât sumele de bani reprezentând obligații fiscale principale, cât și obligații fiscale accesorii, așa cum a statuat însăși Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 17/2015 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, aceasta avându-și temeiul în răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie, confiscarea specială este o măsură de siguranță al cărei scop este înlăturarea unei stări de pericol, respectiv prevenirea săvârșirii unor noi fapte de natură penală.

A arătat că în ambele ipoteze are loc o diminuare a patrimoniului persoanei culpabile corelativ cu trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori, iar aceste două măsuri, respectiv obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile și confiscarea specială, pot coexista întrucât au o natură juridică diferită, au temeiuri juridice diferite, scopuri diferite și vizează valori și bunuri care, de asemenea, sunt diferite.

Cu privire la coexistența acestor măsuri a susținut că Înalta Curte de Casație și Justiție s-a mai pronunțat în acest sens prin Decizia nr. 11/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...