Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 11/2017 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din același act normativ, în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Completul competent sa judece recursul în interesul legii este constituit conform art. 516 alin. (1) din Codul de procedura civila oi art. 271 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea oi func?ionarea administrativa a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, republicat, cu modificarile oi completarile ulterioare (Regulamentul). aedin?a este prezidata de doamna judecator G Elena Bogasiu, vicepreoedintele Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

Avocatul Poporului este reprezentat de doamna consilier juridic E M, iar Ministerul Public - Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie este reprezentat de doamna procuror A E C.

La oedin?a de judecata participa domnul Aurel S, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispozi?iile art. 273 din Regulament.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare sesizarea formulată de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din același act normativ, în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare".

Magistratul-asistent prezinta referatul privind obiectul recursului în interesul legii, aratând ca la dosar au fost depuse hotarâri judecatoreoti referitoare la problema de drept supusa dezbaterii, raportul comun întocmit de judecatorii-raportori, precum oi punctul de vedere formulat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie; se arata, de asemenea, ca o persoana fizica - Furtuna V a depus la dosar un înscris, intitulat "interven?ie accesorie în favoarea Avocatului Poporului", prin care îoi exprima opinia cu privire la problema de drept supusa interpretarii.

Cu privire la acest din urma aspect, doamna judecator G Elena Bogasiu, preoedintele completului de judecata, acorda cuvântul reprezentantului Avocatului Poporului, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a cererii de interven?ie.

Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie, deliberând, în raport cu dispozi?iile art. 63 oi 514 din Codul de procedura civila, având în vedere caracterul necontencios al procedurii prevazute de art. 514 oi urmatoarele din acelaoi cod, respinge, ca inadmisibila, cererea formulata de Furtuna V.

Președintele completului de judecată, constatând că nu mai există alte chestiuni prealabile sau excepții, acordă cuvântul reprezentanților Avocatului Poporului, autorul sesizării, și procurorului general, pentru susținerea recursului în interesul legii, respectiv pentru expunerea punctului de vedere cu privire la acesta.

Doamna consilier juridic E M prezinta, pe scurt, jurispruden?a neunitara oi argumentele care au stat la baza formularii sesizarii, punând concluzii pentru admiterea recursului în interesul legii oi pronun?area unei decizii prin care sa se asigure interpretarea oi aplicarea unitara a dispozi?iilor legale supuse interpretarii, în sensul ca poli?istul rutier este singurul competent sa constate contraven?iile reglementate de Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile oi completarile ulterioare.

Doamna procuror A E C arata ca achieseaza la opinia exprimata de autorul sesizarii, punând concluzii pentru admiterea recursului în interesul legii oi facând referire la argumentele prezentate în punctul de vedere al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie, depus la dosar.

Președintele completului de judecată declară dezbaterile închise, iar completul de judecată rămâne în pronunțare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

I. Problema de drept care a generat practica neunitară

1. Recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului vizează interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002), precum și a dispozițiilor art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 155/2010), în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori - din cadrul poliției locale sau poliției rutiere - de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate.

II. Dispozițiile legale a căror interpretare a generat practica neunitară

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002:

"

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...