Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 4/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Carao-S - Sec?ia a II-a civila, de contencios administrativ oi fiscal, în Dosarul nr. 23.520/271/2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul dosarului este constituit conform dispozițiilor art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, și ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul).

aedin?a este prezidata de domnul judecator I Barba, preoedintele Sec?iei de contencios administrativ oi fiscal a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

La oedin?a de judecata participa domnul Aurel S, magistrat-asistent la Sec?iile Unite, desemnat în conformitate cu dispozi?iile art. 276 din Regulament.

Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulata de Tribunalul Carao-S - Sec?ia a II-a civila, de contencios administrativ oi fiscal, în Dosarul nr. 23.520/271/2014, privind pronun?area unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept:

"

Dacă, în sensul dispozițiilor art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002),art. 180 și 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002), coroborate cu art. 15 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța Guvernului nr. 2/2001), polițistul poate încheia procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în urma informațiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se află polițistul, sau doar ca urmare a verificării în mod nemijlocit a înregistrării aparatului radar."

Magistratul-asistent prezintă referatul cu privire la obiectul sesizării, arătând că instanțele au comunicat jurisprudență și puncte de vedere referitoare la problema de drept supusă dezlegării, iar la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor; potrivit dispozițiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, raportul a fost comunicat părților, care și-au exprimat punctul de vedere.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunțare asupra sesizării.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

1. Tribunalul Carao-S - Sec?ia a II-a civila, de contencios administrativ oi fiscal, prin Încheierea din 17 mai 2016, pronun?ata în Dosarul nr. 23.520/271/2014, a dispus sesizarea Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în temeiul art. 519 din Codul de procedura civila, în vederea pronun?arii unei hotarâri prealabile, prin care sa dea o rezolvare de principiu cu privire la chestiunea de drept sus-men?ionata.

II. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanței care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina

2. Prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeș, la data de 30 aprilie 2015, cu nr. 23.520/271/2014, prin declinare de la Judecătoria Oradea, petentul C.H.O., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Județean de Poliție, a solicitat instanței, în principal, anularea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor întocmit la data de 31 octombrie 2014, iar în subsidiar înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment și restituirea sumei achitate cu titlu de amendă.

3. În motivarea plângerii, petentul a arătat că la data de 31 octombrie 2014, în timp ce se deplasa cu autoturismul, în interes de serviciu, pe direcția Caransebeș - Orșova și pe raza localității Mehadia, la km 386 + 200 m, pe DN6, a fost înregistrat circulând cu viteza de 121 km/h, pe un sector de drum cu viteza legal admisă de 50 km/h. Petentul a susținut că, din cauza timpului și a urgenței, nu a observat dacă limita de viteză era de 50 km/h sau 70 km/h și a arătat că a achitat jumătate din cuantumul amenzii contravenționale în termen de 48 de ore; totodată a solicitat ca intimatul să depună înscrisurile care au stat la baza întocmirii procesului-verbal.

4. Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii, arătând că petentul a fost sancționat contravențional cu amendă și măsura complementară a reținerii permisului de conducere, în conformitate cu prevederile art. 121 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 și art. 147 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a acesteia, reținându-se în sarcina sa că la data de 31 octombrie 2014, ora 13,48, aflându-se la volanul autoturismului, a fost surprins de aparatul radar circulând pe DN6+km 386+200 m, cu viteza de 121 km/h pe un sector de drum cu viteza legal admisă de 50 km/h și neavând asupra sa în momentul controlului asigurarea obligatorie RCA. Intimata a depus la dosar planșe foto, raportul agentului constatator, atestatul operatorului radar.

5. Prin Sentința civilă nr. 1.103 din 16 septembrie 2015, Judecătoria Caransebeș a respins plângerea contravențională formulată de petent și a menținut procesul-verbal de contravenție, reținând că acesta a fost întocmit cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de art. 16 și 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de art. 17 din același act normativ, neexistând motive de nulitate ce pot fi invocate din oficiu.

6. Referitor la temeinicia actului contestat, prima instanță a reținut că procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției face dovada deplină a situației de fapt și a încadrării în drept, până la proba contrară, beneficiind de prezumția de veridicitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...