Comisia Europeană

Decizia nr. 544/2011 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen [notificată cu numărul C(2011) 6422]
Număr celex: 32011D0544

În vigoare de la 07 octombrie 2011 până la 13 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscală a motorinelor și a kerosenului (1), în special articolul 2 alineatul (2),

___________

(1) JO L 291, 6.12.1995, p. 46.

întrucât:

(1) Pentru buna funcționare a pieței interne și, în special, pentru prevenirea evaziunii fiscale, Directiva 95/60/CE prevede un sistem comun de marcare pentru identificarea motorinelor încadrate la codul NC 2710 00 69 și a kerosenului încadrat la codul NC 2710 00 55 care au fost eliberate pentru consum cu scutire de la plata accizelor sau cu o rată redusă a accizelor. Din 2002, primul cod a fost divizat în codurile NC 2710 19 41, 2710 19 45 și 2710 19 49 pentru a se ține seama de conținutul de sulf al motorinei, iar al doilea cod a fost transpus ca NC 2710 19 25.

(2) Decizia 2006/428/CE a Comisiei din 22 iunie 2006 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen (2) a stabilit că produsul identificat prin denumirea științifică N-etil-N-[2-(1-izobutoxietoxi)etil]-4-(fenilazo)anilină (solvent Yellow 124) este marcajul fiscal comun prevăzut de Directiva 95/60/CE pentru marcarea motorinelor și a kerosenului care nu au fost supuse ratei integrale a taxei, aplicabilă acestor produse energetice utilizate drept carburant.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...