Comisia Europeană

Decizia nr. 544/2011 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen [notificată cu numărul C(2011) 6422]
Număr celex: 32011D0544

În vigoare de la 07 octombrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscală a motorinelor și a kerosenului (1), în special articolul 2 alineatul (2),

___________

(1) JO L 291, 6.12.1995, p. 46.

întrucât:

(1) Pentru buna funcționare a pieței interne și, în special, pentru prevenirea evaziunii fiscale, Directiva 95/60/CE prevede un sistem comun de marcare pentru identificarea motorinelor încadrate la codul NC 2710 00 69 și a kerosenului încadrat la codul NC 2710 00 55 care au fost eliberate pentru consum cu scutire de la plata accizelor sau cu o rată redusă a accizelor. Din 2002, primul cod a fost divizat în codurile NC 2710 19 41, 2710 19 45 și 2710 19 49 pentru a se ține seama de conținutul de sulf al motorinei, iar al doilea cod a fost transpus ca NC 2710 19 25.

(2) Decizia 2006/428/CE a Comisiei din 22 iunie 2006 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen (2) a stabilit că produsul identificat prin denumirea științifică N-etil-N-[2-(1-izobutoxietoxi)etil]-4-(fenilazo)anilină (solvent Yellow 124) este marcajul fiscal comun prevăzut de Directiva 95/60/CE pentru marcarea motorinelor și a kerosenului care nu au fost supuse ratei integrale a taxei, aplicabilă acestor produse energetice utilizate drept carburant.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...