Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 496/2011 privind conformitatea standardului EN 16156:2010 "Țigarete. Evaluarea tendinței de aprindere. Cerințe de securitate" și a standardului EN ISO 12863:2010 "Metoda standard de testare pentru evaluarea tendinței de declanșare a incendiilor de către țigări" cu cerința generală privind siguranța prevăzută la Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor standardului EN 16156:2010 "Țigarete. Evaluarea tendinței de aprindere. Cerințe de securitate" și a standardului EN ISO 12863:2010 "Metoda standard de testare pentru evaluarea tendinței de declanșare a incendiilor de către țigări" în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2011) 5626] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0496

Modificări (...)

În vigoare de la 10 august 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

după consultarea comitetului permanent instituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (2),

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...