Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 476/2011 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru echipamente de antrenament staționare în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0476

Modificări (...)

În vigoare de la 28 iulie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE prevede ca standardele europene să fie stabilite de organismele europene de standardizare. Aceste standarde ar trebui să garanteze că produsele înde- plinesc cerința generală de siguranță prevăzută de directivă.

(2) În temeiul Directivei 2001/95/CE, se consideră că un produs este sigur atunci când este în conformitate cu standardele naționale neobligatorii care transpun standarde europene ale căror trimiteri au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Articolul 4 din Directiva 2001/95/CE stabilește procedura de elaborare a standardelor europene. În cadrul procedurii respective, Comisia trebuie să determine cerințele de siguranță specifice care ar trebui îndeplinite de standardele europene și, ulterior, în baza cerințelor respective, să acorde mandate organismelor europene de standardizare în vederea elaborării acelor standarde.

(4) Comisia trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trimiterile la standardele europene adoptate în acest mod.

(5) În conformitate cu al doilea paragraf al articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, trimiterile la stan- dardele europene, care au fost adoptate de către organismele europene de standardizare înainte de intrarea în vigoare a directivei respective, pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene chiar și în lipsa unui mandat din partea Comisiei, în cazul în care acele standarde asigură respectarea cerinței generale de siguranță, stabilită în directiva respectivă.

(6) Prin Decizia sa 2006/514/CE (2), Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trimiterile la nouă standarde europene privind siguranța echipamentelor de antrenament staționare.

___________

(2) JO L 200, 22.7.2006, p. 35.

(7) Cele nouă standarde europene privind siguranța echipa- mentelor staționare vizate de Decizia 2006/514/CE nu sunt susținute de un mandat al Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).

(8) Trei dintre standardele respective, EN 957-4:1996, EN 957-5:1996 și EN 957-6:2001, au fost înlocuite cu versiuni noi, EN 957-4 + A1:2010, EN 957-5:2009 și EN 957-6:2010. Aceste noi versiuni au fost adoptate după intrarea în vigoare a Directivei 2001/95/CE, iar trimiterile la acestea nu pot fi publicate, în consecință, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fără un mandat al Comisiei prin care sunt fixate cerințe de siguranță specifice.

(9) Pentru a evalua conformitatea noilor versiuni și a oricăror versiuni ulterioare ale standardelor europene pentru echi- pamente de antrenament staționare cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE, este necesară reinstituirea procedurii stabilite la articolul 4 din directiva respectivă.

(10) Prin urmare, Comisia ar trebui să determine cerințe de siguranță specifice pentru echipamente de antrenament staționare în vederea acordării unui mandat organismelor europene de standardizare pentru a elabora standarde europene relevante în baza cerințelor respective.

(11) Odată ce standardele relevante devin disponibile și după ce Comisia hotărăște să publice trimiterea la acestea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, echipamentele de antrenament staționare care îndeplinesc standardele respective ar trebui să fie considerate ca fiind conforme cu cerința de siguranță generală prevăzută în Directiva 2001/95/CE în ceea ce privește cerințele de siguranță care fac obiectul standardelor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...