Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 479/2011 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru echipament de gimnastică în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0479

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iulie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE prevede ca standardele europene să fie stabilite de organismele europene de standardizare. Aceste standarde ar trebui să garanteze că produsele îndeplinesc obligația generală de siguranță prevăzută de directiva respectivă.

(2) În conformitate cu Directiva 2001/95/CE, un produs trebuie să fie considerat sigur atunci când este în conformitate cu standardele naționale voluntare de transpunere a standardelor europene ale căror referințe au fost publicate de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Articolul 4 din Directiva 2001/95/CE prezintă procedura de elaborare a standardelor europene. În conformitate cu procedura respectivă, Comisia urmează să determine cerințele specifice de siguranță pe care ar trebui să le satisfacă standardele europene și, în continuare, pe baza cerințelor respective, să mandateze organismele europene de standardizare să elaboreze standardele respective.

(4) Comisia urmează să publice referințele la standardele europene adoptate prin această procedură în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În conformitate cu al doilea paragraf din articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, referințele la standardele europene care au fost adoptate de organismele de standardizare europene înainte de intrarea în vigoare a directivei respective se pot publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene chiar și în absența unui mandat din partea Comisiei, în cazul în care standardele respective asigură respectarea cerinței generale de siguranță prezentată în directiva respectivă.

(5) Prin Decizia sa 2005/718/CE (2), Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referințele la șapte standarde europene privind siguranța echipamentului de gimnastică.

___________

(2) JO L 271, 15.10.2005, p. 51.

(6) Cele șapte standarde europene privind siguranța echipamentului de gimnastică vizate de Decizia 2005/718/CE nu sunt susținute printr-un mandat al Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE.

(7) Unul dintre aceste standarde, EN 913:1996, a fost înlocuit cu o nouă versiune, EN 913:2008. Această nouă versiune a fost adoptată după intrarea în vigoare a Directivei 2001/95/CE și referința la aceasta nu poate, prin urmare, să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în absența unui mandat din partea Comisiei care să includă cerințe specifice de siguranță.

(8) Pentru evaluarea conformității cu cerința generală de siguranță din Directiva 2001/95/CE a noii versiuni și a oricăror versiuni următoare ale standardelor europene pentru echipament de gimnastică, este necesar să se restabilească procedura prezentată la articolul 4 din directiva respectivă.

(9) Prin urmare, Comisia ar trebui să determine cerințe specifice de siguranță pentru echipament de gimnastică, în vederea mandatării organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde europene relevante pentru echipamentul de gimnastică pe baza cerințelor respective.

(10) Odată ce standardele respective devin disponibile și în cazul în care Comisia Europeană decide să publice referințele la acestea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu procedura prezentată la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, ar trebui să se presupună că echipamentul de gimnastică este conform cu cerințele de siguranță generale prevăzute în directiva respectivă în ceea ce privește cerințele de siguranță care fac obiectul standardelor în cauză.

(11) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 15 din Directiva 2001/95/CE,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...