Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 330/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru laptopuri [notificată cu numărul C(2011) 3736] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0330

În vigoare de la 27 iunie 2011 până la 11 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3) Decizia 2001/687/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru calculatoarele portabile. În urma revizuirii criteriilor stabilite în decizia respectivă, Decizia 2005/343/CE a Comisiei (3) a stabilit criterii revizuite care sunt valabile până la 30 iunie 2011.

___________

(2) JO L 242, 12.9.2001, p. 11.

(3) JO L 115, 4.5.2005, p. 35.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. În plus, în 2006 a fost încheiat acordul între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană (denumit în continuare "acordul"), aprobat prin Decizia 2006/1005/CE a Consiliului (4), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2010/C 186/1 din 12 august 2009 a autorităților administrative, în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificațiilor pentru computere prevăzute în partea VIII a anexei C la acord (denumită în continuare "ENERGY STAR v5.0") (5), prin care se stabilesc criteriile pentru eticheta Energy Star.

___________

(4) JO L 381, 28.12.2006, p. 24.

(5) JO C 186, 9.7.2010, p. 1.

(5) Aceste noi criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, trebuie să fie valabile o perioadă de trei ani de la data adoptării prezentei decizii.

(6) Decizia 2005/343/CE trebuie înlocuită din motive de claritate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...