Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 332/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia de copiat și hârtia grafică [notificată cu numărul C(2011) 3751] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0332

Modificări (...)

În vigoare de la 28 iunie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3) Decizia 1999/554/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru hârtia de copiat și hârtia grafică. În urma revizuirii criteriilor stabilite în decizia respectivă, Decizia 2002/741/CE a Comisiei (3) a stabilit criterii revizuite care sunt valabile până la 30 iunie 2011.

___________

(2) JO L 210, 10.8.1999, p. 16.

(3) JO L 237, 5.9.2002, p. 6.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. În urma aceste revizuiri, este necesar să se modifice definiția categoriei de produse și să se stabilească noi criterii ecologice. Aceste noi criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente trebuie să fie valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Din motive de claritate, Decizia 2002/741/CE trebuie înlocuită.

(6) Trebuie să se acorde o perioadă de tranziție producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru hârtie de copiat și hârtie grafică pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2002/741/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, producătorii trebuie să poată depune cereri în temeiul criteriilor stabilite în Decizia 2002/741/CE sau în temeiul criteriilor stabilite în prezenta decizie până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...