Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 284/2011 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește cablurile electrice, de control și de comunicare [notificată cu numărul C(2011) 3107] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0284

Modificări (...)

În vigoare de la 18 mai 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcții (1), în special articolul 13 alineatul (4),

___________

(1) JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

după consultarea Comitetului permanent pentru construcții,

întrucât:

(1) Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri pentru atestarea conformității unui produs, menționate la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE, procedura cea mai puțin costisitoare, dar compatibilă cu siguranța. Aceasta înseamnă că este necesar să hotărască dacă, pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse, existența unui sistem de control al producției în uzină aflat sub responsabilitatea producătorului reprezintă o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motive care țin de respectarea criteriilor enunțate la articolul 13 alineatul (4) din directiva sus-menționată, este necesară intervenția unui organism de certificare desemnat.

(2) Articolul 13 alineatul (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate, precum și în specificațiile tehnice. Prin urmare, este oportună definirea conceptului de produse sau familie de produse, astfel cum este folosit în mandate și specificațiile tehnice.

(3) Cele două proceduri menționate la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise în detaliu în anexa III la directiva respectivă. Prin urmare, este necesar să se precizeze clar, pentru fiecare produs sau familie de produse, care sunt metodele prin care cele două proceduri trebuie puse în aplicare, prin trimitere la anexa III, în măsura în care aceasta din urmă privilegiază anumite sisteme.

(4) Procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (a) din Directiva 89/106/CEE corespunde sistemelor stabilite în cadrul primei posibilități, fără monitorizare permanentă, în cadrul celei de-a doua posibilități și, respectiv, în cadrul celei de-a treia posibilități prevăzute în anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din directiva respectivă. Procedura prevăzută la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor stabilite în anexa III secțiunea 2 punctul (i), precum și primei posibilități, cu monitorizare permanentă, prevăzute în anexa III secțiunea 2 punctul (ii),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...