Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 295/2011 privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea TARGET2-Securities (BCE/2011/5)
Număr celex: 32011D0295

Modificări (...)

În vigoare de la 21 mai 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 3.1 și 12.1 și articolele 17, 18 și 22,

întrucât:

(1) TARGET2-Securities (denumit în continuare "T2S") are drept scop facilitarea integrării pieței serviciilor posttranzacționare prin oferirea de servicii de decontare în banii băncii centrale a operațiunilor cu numerar și cu titluri de valoare, în mod centralizat, neutru și fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită depozitarilor centrali de titluri de valoare (DCT) să furnizeze propriilor clienți servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate și standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilități de funcționare transfrontalieră.

(2) În contextul celui de-al treilea raport intermediar privind progresul T2S, din februarie 2010, Comitetul pentru Programul T2S a decis că Deutsche Bundesbank, Banco de Espana, Banque de France și Banca d'Italia (denumite în continuare "4BC") vor realiza pregătirile necesare pentru a avea până la trei furnizori de servicii de rețea pentru T2S care să ofere servicii de conectare pentru platforma T2S, iar Banca d'Italia va conduce procedura de selecție.

(3) În contextul celui de-al patrulea raport privind progresul T2S, la reuniunea sa din 21 aprilie 2010, Consiliul guvernatorilor a decis că furnizarea de servicii de rețea în T2S va face obiectul unei licitații, urmând a fi atribuite maximum trei licențe.

(4) În contextul celui de-al cincilea raport privind progresul T2S, din iulie 2010, Comitetul pentru Programul T2S a decis că Banca d'Italia va acționa în calitate de agent operativ al Eurosistemului pentru procedura de selecție. De asemenea, a decis că Comitetul pentru Programul T2S va fi responsabil de desemnarea membrilor comisiei de selecție, în timp ce băncile centrale din Eurosistem vor fi responsabile și răspunzătoare pentru criteriile de selecție și pentru rezultatul deciziei comisiei de selecție, în baza criteriilor de selecție. Banca d'Italia va fi responsabilă de desfășurarea corectă a procedurii de selecție, iar răspunderea sa specifică privind procedura de selecție va fi separată de răspunderea asumată de cele 4BC în cadrul acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

(5) La 13 august 2010, Comitetul pentru Programul T2S a decis că răspunderea Banca d'Italia trebuie precizată într-un mandat acordat Banca d'Italia de băncile centrale din Eurosistem în vederea desfășurării procedurii de selecție.

(6) Scopul procedurii de selecție este de a încredința unor furnizori de servicii de rețea sarcina de a oferi un set de servicii de conectivitate predefinite, în baza cărora furnizorii de servicii de rețea pentru T2S să proiecteze, să pună în aplicare, să livreze și să administreze soluții de conectivitate destinate schimbului securizat de informații comerciale între actorii T2S direct conectați și platforma T2S.

(7) Deși o procedură de selecție a furnizorilor de servicii de rețea pentru T2S nu intră sub incidența Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (1), normele stabilite în Directiva 2004/18/CE, procedurile stabilite în Decizia BCE/2008/17 din 17 noiembrie 2008 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului (2) și legislația națională de punere în aplicare a Directivei 2004/18/CE, atunci când este aplicabilă băncii centrale mandatate, ar trebui utilizate ca linii directoare generale.

___________

(1) JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

(2) JO L 319, 29.11.2008, p. 76.

(8) Banca d'Italia a fost desemnată de Consiliul guvernatorilor să desfășoare procedura de selecție a furnizorilor de servicii de rețea pentru T2S.

(9) Banca d'Italia a acceptat desemnarea și a confirmat disponibilitatea de a acționa în conformitate cu prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a) "bancă centrală" înseamnă Banca Centrală Europeană (BCE) sau o bancă centrală națională din zona euro (BCN) ori altă bancă centrală a cărei monedă este disponibilă în T2S;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...